MyFRITZ!App Service - Knowledge Base

MyFRITZ!App Service

MyFRITZ!App kan geen verbinding tot stand brengen met de FRITZ!Box

Als MyFRITZ!App wordt gestart of als er wordt geprobeerd om onderweg de FRITZ!Box te benaderen, een verbinding met het thuisnetwerk tot stand te brengen (VPN), of om smarthome-apparaten, het antwoordapparaat of doorschakelingen in of uit te schakelen, geeft MyFRITZ!App een van de volgende foutmeldingen weer:

 • "No connection to the FRITZ!Box active"
 • "Use from on the go not possible. Not connected via IPv6."

1 Toegang alleen mogelijk met publiek IP-adres

De FRITZ!Box is alleen met de MyFRITZ!App toegankelijk vanaf internet als de FRITZ!Box bij het tot stand brengen van de internetverbinding een publiek IPv4-adres of een IPv6-adres krijgt toegewezen van de internetprovider.

Toegang via IPv4

Voor IPv4-internettoegang moet de FRITZ!Box een publiek IPv4-adres krijgen van de internetprovider. Als de FRITZ!Box een privaat IPv4-adres krijgt toegewezen, is toegang vanaf internet niet mogelijk via IPv4.

Of de FRITZ!Box een publiek of een privaat IPv4-adres heeft, kun je vaststellen met behulp van de handleiding Adresbereik bepalen van het IPv4-adres van de internetverbinding.

Toegang via IPv6

Voor IPv6-internettoegang moeten zowel de FRITZ!Box als het mobiele apparaat waarmee de FRITZ!Box wordt benaderd, via IPv6 zijn verbonden met internet. Als alleen de FRITZ!Box een IPv6-adres krijgt toegewezen, het mobiele apparaat echter niet met internet is verbonden via IPv6, is IPv6-toegang niet mogelijk.

Of de FRITZ!Box is verbonden met internet via IPv6 kun je vaststellen in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box in het menu "Internet > Online Monitor".

Of het mobiele apparaat waarmee de FRITZ!Box wordt benaderd, met internet is verbonden via IPv6, kun je testen door op het apparaat www.test-ipv6.com of www.ipv6-test.com te openen.

2 "Home Network Connection" alléén te gebruiken met publiek IPv4-adres

Met de functie "Home Network Connection" in het menu "Home Network" brengt MyFRITZ!App onder Android via internet een beveiligde VPN-verbinding (Virtual Private Network) met de FRITZ!Box tot stand. Deze functie kan alleen worden gebruikt als de FRITZ!Box een publiek IPv4-adres krijgt van de internetprovider.

Als de FRITZ!Box wordt gebruikt op een internetaansluiting met een DS-Litetunnel, een privaat IPv4-adres of alleen een IPv6-adres krijgt, is het niet mogelijk om VPN-verbindingen met de FRITZ!Box tot stand te brengen. De functie "Home Network Connection" kan dan niet worden gebruikt.

3 Optie voor gebruik onderweg inschakelen

De FRITZ!Box is alleen met de MyFRITZ!App toegankelijk vanaf internet als in MyFRITZ!App de optie "use from on the go" is ingeschakeld:

 1. Start MyFRITZ!App als het mobiele apparaat is verbonden met de FRITZ!Box via Wi-Fi.
 2. Tik linksboven op het actiemenu en vervolgens op "Settings".
 3. Schakel de optie "Use from on the go" in.
 4. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in. Als je het aanmelden bij de FRITZ!Box met FRITZ!Box-gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingeschakeld, voer je de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
 5. Tik op de knop "Enable" om de configuratie te voltooien.

4 Internetverbinding permanent in stand houden

De FRITZ!Box is alleen met de MyFRITZ!App toegankelijk vanaf internet als er een internetverbinding is. In sommige FRITZ!Box-modellen moet je configureren dat de internetverbinding permanent blijft gehandhaafd:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op "Change connection settings".
 4. Schakel de optie "Maintain permanently (recommended for flat rates)" in. Als de optie niet wordt weergegeven, heeft de FRITZ!Box al een permanente verbinding met internet.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.