FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

Bestand wordt niet verwijderd uit het USB-opslagapparaat nadat het bestand is overgedragen naar onlineopslag

Een bestand dat volledig is overgedragen naar onlineopslag, wordt niet automatisch verwijderd uit het USB-opslagapparaat dat je als cache hebt gebruikt voor de onlineopslag.

1 Voorwaarden voor automatisch verwijderen

Wanneer bestanden zijn overgedragen naar een onlineopslag, worden ze in eerste instantie allemaal nog bewaard op het USB-opslagapparaat dat is verbonden met de FRITZ!Box, zodat bestandsaanvragen bij de onlineopslag snel kunnen worden beantwoord vanuit de cache van het USB-opslagapparaat.

Een bestand wordt automatisch verwijderd uit het USB-opslagapparaat wanneer aan een of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Er is minder dan 5 MB vrije ruimte beschikbaar op het USB-opslagapparaat. In dit geval worden de bestanden die het langst geleden zijn geopend, verwijderd totdat er ten minste weer 5 MB beschikbaar is.
  • Er is een nieuwere versie van het bestand in de onlineopslag.
  • Het bestand is verwijderd uit de onlineopslag.