FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

FRITZ!Box Media Server instellen

Als mediaserver kan de FRITZ!Box muziek, afbeeldingen, videobestanden, webradiostations en podcasts overdragen naar afspeelapparaten of software in het lokale netwerk (mediastreaming). Hierdoor hebben alle computers en veel andere apparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk (bijvoorbeeld tv's, smartphones met FRITZ!App Media, draadloze muzieksystemen) toegang tot een centrale mediaverzameling.

Vereisten / Beperkingen

 • Het afspeelapparaat of de software moet de UPnP-AV-standaard ondersteunen.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

1 Mediaserver instellen voor je mediaverzameling

USB Remote Connection uitschakelen voor USB-opslagapparaten in de FRITZ!Box

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "USB Devices" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "USB Remote Connection".
 4. Schakel de optie "USB storage media" uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

USB-opslagapparaat met mediaverzameling verbinden met FRITZ!Box

 1. Kopieer je mediaverzameling naar een USB-opslagapparaat (bijvoorbeeld een geheugenstick of harddrive).

  Belangrijk:Het USB-opslagapparaat moet zijn geformatteerd met het bestandssysteem NTFS, FAT/FAT32 of EXT2 als je het wilt gebruiken met de mediaserver. De fabrikant kan je informatie geven over het bestandssysteem van je USB-opslagapparaat.

 2. Verbind het USB-opslagapparaat met een USB-poort op de FRITZ!Box.

Media Server inschakelen in de FRITZ!Box

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Media Server" in het menu "Home Network".
 3. Schakel de optie "Media server enabled" in.
 4. Als je de toegang wilt beperken voor bepaalde USB-opslagapparaten die zijn verbonden met de FRITZ!Box, ga je naar de sectie "Media Sources" en selecteer je het USB-opslagapparaat met de mediabestanden die je wilt delen met de Media Server.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Mediabestanden indexeren

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Storage (NAS)" in het menu "Home Network".
 3. Klik in de tabel "Storage on the FRITZ!Box" op "not created" of "was created" voor elke in de lijst vermelde opslag die bestanden bevat.

De indexeringsprocedure is voltooid wanneer "was created" wordt weergegeven naast elk opslagapparaat dat je hebt geïndexeerd.

Het indexbestand wordt automatisch bijgewerkt als je een webbrowser gebruikt om bestanden te kopiëren naar de FRITZ!NAS-gebruikersinterface (http://fritz.nas). Als je bestanden op een andere manier naar de opslag kopieert, bijvoorbeeld met Windows Verkenner, moet je de update van de bestandsindex uitvoeren met de FRITZ!Box-gebruikersinterface of met een afspeelapparaat of software dat/die UPnP ondersteunt (bijvoorbeeld FRITZ!App Media).

2 Mediabronnen op internet configureren

De volgende stap is alleen vereist als je 1&1 online storage gebruikt en wilt dat de FRITZ!Box Media Server de mediabestanden in de opslag beschikbaar maakt:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Media Server" in het menu "Home Network".
 3. Ga naar de sectie "Media Sources" en schakel de service in die je gebruikt.

  Belangrijk:Voor 1&1 online storage moet een USB-opslagapparaat zijn verbonden met de FRITZ!Box. Je kunt de onlineopslag configureren zoals beschreven in deze handleiding.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
  • Een venster voor het configureren van de mediabron in de FRITZ!Box wordt geopend.
 5. Voer in de betreffende velden de accountgegevens in die je hebt ontvangen van je provider en volg verdere instructies.

3 Webradiostations instellen

De volgende stap is alleen vereist als je de FRITZ!Box Media Server wilt gebruiken om naar webradiostations te luisteren:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Media Server" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Web Radio".
 4. Selecteer een vooraf geconfigureerd station in de vervolgkeuzelijst of selecteer "Other web radio station..." als het gewenste station niet wordt vermeld in de lijst.

  Opmerking:Als je een vooraf geconfigureerd station selecteert, wordt het automatisch geconfigureerd. Klik op de knop "Edit" achter het item als je de volgende instellingen later wilt wijzigen.

 5. Voer in het veld "Name" een naam in voor het webradiostation.
 6. Voer in het veld "Web address" het adres in voor het webradiostation.

  Opmerking:Koppelingen naar diverse webradiostations vind je bijvoorbeeld op www.shoutcast.com. Je kunt de adressen van de webradiostations kopiëren en het contextmenu gebruiken om ze in het betreffende veld te plakken.

 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 Podcasts instellen

De volgende stap is alleen vereist als je de FRITZ!Box Media Server wilt gebruiken om naar podcasts te luisteren:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Media Server" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Podcast".
 4. Selecteer een vooraf geconfigureerde podcast in de vervolgkeuzelijst of selecteer "Other podcast..." als de gewenste podcast niet wordt vermeld in de lijst.

  Opmerking:Als je een vooraf geconfigureerde podcast selecteert, wordt deze automatisch geconfigureerd. Klik op de knop "Edit" achter het item als je de volgende instellingen later wilt wijzigen.

 5. Voer in het veld "Name" een naam in voor de podcast.
 6. Voer in het veld "Web address" het adres in voor de podcast.

  Opmerking:Koppelingen naar diverse podcasts vind je op www.podcastdirectory.com. Je kunt het webadres van de podcast kopiëren en het contextmenu gebruiken om dit in het betreffende veld te plakken.

 7. Geef in de velden voor "Retrieval interval" op hoe vaak de podcasts moeten worden bijgewerkt.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.