FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

FRITZ!Box-antwoordapparaat configureren en gebruiken

Je kunt maximaal vijf geïntegreerde antwoordapparaten in je FRITZ!Box configureren. De antwoordapparaten kunnen afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld, en elk antwoordapparaat kan een eigen configuratie hebben.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Elk telefoonnummer kan slechts aan één antwoordapparaat worden toegewezen.
 • Als je je eigen begroetingen wilt gebruiken, moet er een USB-opslagapparaat zijn verbonden met de FRITZ!Box en USB Remote Connection moet niet zijn ingeschakeld voor USB-opslagmedia in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Home Network > USB Devices > USB remote connection".
 • Je eigen begroetingen mogen maximaal 60 seconden lang zijn en moeten een van de volgende bestandsindelingen hebben:
  • MP3-indeling: Onafgebroken gegevenssnelheid, 128 kbit/s, 44,1 kHz, stereo
  • WAV-indeling: 8000 Hz, 16-bits, mono

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Telefoonfunctie inschakelen

De fabrieksinstellingen zijn zo geconfigureerd dat de telefoonfunctie niet zichtbaar is in de gebruikersinterface. Daarom moet je eerst de volgende instelling inschakelen als je de telefoonfunctie van de FRITZ!Box wilt gebruiken:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Activeer de optie "Enable support for FRITZ!App Fon in the FRITZ!Box".
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Antwoordapparaat instellen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "Configure New Device".
 4. Ga naar "Integrated in the FRITZ!Box", selecteer "Answering Machine" en klik vervolgens op "Next".
 5. Selecteer de bedrijfsmodus, de wachttijd voor de begroeting en de duur van de opname, voer een naam in voor het antwoordapparaat en klik op "Next".
 6. Als je wilt dat het antwoordapparaat alleen op bepaalde nummers reageert, selecteer je de gewenste telefoonnummers. Elk telefoonnummer kan slechts aan één antwoordapparaat worden toegewezen,
  • of, als het antwoordapparaat op alle oproepen moet reageren:
   • Schakel de optie "React to all numbers" in. Het antwoordapparaat reageert dan op alle telefoonnummers die niet aan een ander antwoordapparaat zijn toegewezen. Deze optie is alleen beschikbaar voor het eerste antwoordapparaat.
 7. Klik op "Next" en vervolgens op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Antwoordapparaat configureren

Je kunt een van de volgende opties gebruiken en je instellingen wijzigen wanneer het jou uitkomt:

Eigen begroeting selecteren

Opmerking:Je kunt het spraakmenu ook gebruiken om je eigen begroeting op te nemen.

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Answering Machine" in het menu "Telephony".
 3. Selecteer het antwoordapparaat dat je wilt configureren.
 4. Klik op de knop "Settings".
 5. Klik op de knop "Change greeting" in de sectie "Settings for Recording and Greeting".
 6. Schakel de optie "Own greeting" in.
 7. Klik op de knop "Choose File" en selecteer de gewenste begroeting.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Tijdbeheer inschakelen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Answering Machine" in het menu "Telephony".
 3. Selecteer het antwoordapparaat dat je wilt configureren.
 4. Klik op de knop "Settings".
 5. Ga naar de sectie "Operating Mode" en schakel de optie "Time control" in.
 6. Definieer in het weekschema op wanneer het antwoordapparaat moet worden aan- of uitgezet door de gewenste tijden blauw te markeren. Wanneer het antwoordapparaat aan staat, kun je kiezen tussen de twee bedrijfsmodi "Recording messages" en "Greeting Only".
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Berichten sturen via e-mail

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Answering Machine" in het menu "Telephony".
 3. Selecteer het antwoordapparaat dat je wilt configureren.
 4. Klik op de knop "Settings".
 5. Klik op "Additional settings".
 6. Ga naar de sectie "Messages" en schakel de optie "Send messages via e-mail" in.
 7. Schakel de optie "Delete messages after they are sent from the answering machine" in als je wilt dat de berichten worden verwijderd nadat ze zijn verzonden.
 8. Voer het e-mailadres in waarnaar nieuwe berichten moeten worden gestuurd. Als je wilt dat berichten naar meerdere e-mailadressen worden verstuurd, voer je de e-mailadressen in met een komma als scheidingsteken en zonder spaties.

  Belangrijk:Als je door het antwoordapparaat opgenomen berichten wilt laten doorsturen, moet je de gegevens van je e-mailaccount invoeren in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "System > Push Service". Als je de FRITZ!Box-pushservice niet wilt gebruiken, kun je deze weer uitschakelen nadat je je accountgegevens hebt ingevoerd.

 9. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Berichten opslaan op een USB-opslagapparaat

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Answering machine".
 3. Selecteer het gewenste antwoordapparaat.
 4. Klik op de knop "Settings".
 5. Klik op "Additional Settings".
 6. Schakel in de sectie "Messages" de optie "Use USB storage medium to increase recording capacity" in.

  Opmerking:Als je deze optie niet kunt inschakelen, is er geen USB-opslagmedium aangesloten, of de USB Remote Connection is ingeschakeld voor je USB-opslagmedium. Je kunt deze in de gebruikersinterface weer uitschakelen onder "Home Network > USB Devices > USB remote connection".

 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Extern afspelen inschakelen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Answering Machine" in het menu "Telephony".
 3. Selecteer het antwoordapparaat dat je wilt configureren.
 4. Klik op de knop "Settings".
 5. Klik op "Additional settings".
 6. Schakel de optie "Remote playback enabled" in.
 7. Voer een pincode van vier cijfers in. Deze moet bestaan uit cijfers van 0 tot en met 9.

  Belangrijk:Gebruik niet "0000" als pincode. Als je deze pincode gebruikt, wordt de functie voor extern afspelen uitgeschakeld.

 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 Antwoordapparaat gebruiken (zoals in- en uitschakelen, berichten afspelen)

Via het spraakmenu kun je alle functies van de geïntegreerde antwoordapparaten bedienen.

5 Antwoordapparaat bedienen vanaf een andere lijn

Nieuwe berichten beluisteren

 1. Bel een nummer dat je hebt toegewezen aan het antwoordapparaat.
 2. Druk op de toets met het sterretje (*) terwijl je de begroeting afspeelt.
 3. Voer de pincode van vier cijfers in en volg de instructies in het spraakmenu.

Antwoordapparaat inschakelen

 1. Bel een nummer dat je hebt toegewezen aan het antwoordapparaat.
 2. Laat het overgaan totdat je wordt gevraagd de pincode in te voeren.
 3. Voer de pincode van vier cijfers in en druk op de toets 3.