FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

FRITZ!Repeater via LAN met FRITZ!Box-thuisnetwerk verbinden

Verbind je FRITZ!Repeater via LAN met je FRITZ!Box om je thuisnetwerk snel en eenvoudig uit te breiden met een extra accesspoint (draadloos toegangspunt). Zo heb je ook buiten het draadloze bereik (WiFi) van je FRITZ!Box optimale draadloze ontvangst en highspeed-verbindingen met internet en het thuisnetwerk.

Als je in de FRITZ!Repeater dezelfde draadloze instellingen gebruikt als in de FRITZ!Box, maken je draadloze netwerkapparaten automatisch verbinding met het draadloze netwerk met de sterkste ontvangst (draadloos roaming).

Afb.: Verbindingsscenario voor het verbindingstype LAN-brug

Voorwaarden / Beperkingen

 • De FRITZ!Repeater moet een LAN-poort hebben.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende instellingen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

2 FRITZ!Repeater met de FRITZ!Box verbinden

Om de LAN-verbinding met het thuisnetwerk te configureren, moet je de FRITZ!Repeater eerst met een druk op de knop met de FRITZ!Box verbinden:

 1. Plaats de FRITZ!Repeater voor de configuratie in buurt van de FRITZ!Box.
 2. Wacht tot de "Power"-led en de "WLAN"-led van de FRITZ!Repeater blijven branden of tot de "Connect"-led van de FRITZ!Repeater knippert.
 3. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de "WPS"-knop of de "Connect"-knop van de FRITZ!Repeater en laat de knop weer los. Nadat je de knop hebt losgelaten, begint de "WLAN"-led te knipperen of de "Connect"-led begint snel te knipperen.
 4. Binnen 2 minuten: Druk op de "WPS"-knop van de FRITZ!Box en houd deze gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt tot de "WLAN"-led begint te knipperen.
 5. Zodra één of meer signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater blijven branden of nadat de led voor de verbindingskwaliteit groen is geworden, is de configuratie voltooid.

3 FRITZ!Repeater als LAN-brug configureren

 1. Klik op "Access to Home Network" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater.
 2. Klik in het menu "Access to Home Network" op de knop "Change type of connection".
 3. Schakel de optie "LAN bridge" in en klik op "Next".
 4. Selecteer de IP-instellingen die de FRITZ!Repeater moet gebruiken en klik op "Next".
 5. Behoud de weergegeven draadloze instellingen voor de FRITZ!Repeater en klik op "Next".
 6. Klik op "Finish" om de instellingen op te slaan.

4 FRITZ!Repeater met thuisnetwerk verbinden

 1. Verbind de FRITZ!Repeater met een LAN-poort in je thuisnetwerk (bijvoorbeeld FRITZ!Box, FRITZ!Powerline-adapter).

De FRITZ!Repeater is nu als LAN-brug geïntegreerd in het thuisnetwerk en is beschikbaar als een extra accesspoint. De signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater geven de kwaliteit weer van de draadloze verbinding van het apparaat dat als eerste een verbinding tot stand heeft gebracht met het draadloze netwerk van de FRITZ!Repeater.