FRITZ!Box 3370 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3370 Service

Statusbericht "Radar detection (DFS wait time) triggered by channel assignments; 5-GHz temporarily unavailable"

De 5GHz-frequentieband wordt niet alleen gebruikt door draadloze netwerkapparaten, maar ook door radarinstallaties (bijvoorbeeld voor luchtverkeerscontrole, militair gebruik en de weerdienst). Om een storingsvrije werking van dergelijke radarinstallaties te garanderen, heeft de overheid deze aangewezen als primaire gebruiker. Draadloze netwerkapparaten die een draadloos kanaal van 52 tot 140 gebruiken, moeten primaire gebruikers daarom detecteren en automatisch uit de weg gaan door dynamische frequentie selectie (Dynamic Frequency Selection - DFS).

 

Detecteren van primaire gebruikers

Als de FRITZ!Box een van deze kanalen gebruikt, moet deze de wettelijk voorgeschreven wachttijd van tot 10 minuten in acht nemen voordat de 5GHz-frequentieband weer kan worden vrijgegeven. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt dan de statusmelding "Radar detection (DFS wait time) triggered by channel assignments; 5-GHz temporarily unavailable" weergegeven. Pas na afloop van de wachttijd kan de FRITZ!Box de 5GHz-frequentieband vrijgeven voor het aanmelden van draadloze netwerkapparaten. De wachttijd begint daarom altijd zodra de 5GHz-frequentieband wordt ingeschakeld (bijvoorbeeld nadat de FRITZ!Box opnieuw is opgestart) of na het wijzigen van de draadloze instellingen. Als er tijdens de wachttijd wijzigingen worden toegepast op de draadloze instellingen, begint de wachttijd weer van voren af aan. Na afloop van de wachttijd worden de draadloze verbindingen automatisch hersteld. Het detecteren van primaire gebruikers wordt vervolgens voortgezet, dit heeft echter geen invloed op de werking van de 5GHz-frequentieband.

 

Herkennen van primaire gebruikers

Als de FRITZ!Box een radarinstallatie herkent, moet de FRITZ!Box automatisch van kanaal wisselen, óók als een kanaal vast is ingesteld. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt dan de statusmelding "RADAR was detected on channel [...]; channel switched automatically because of higher-privileged user" weergegeven.

Opmerking:In veruit de meeste gevallen heeft het weinig zin om permanent over te schakelen op de kanalen 36 tot 48 vanwege incidentele herkenning van een primaire gebruiker, omdat op de hogere draadloze kanalen een groter bereik en betere doorvoercapaciteit kan worden bereikt.