FRITZ!Box 3370 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3370 Service

Langzame toegang tot internet wanneer FRITZ!Box wordt gebruikt met een externe modem of router (bijv. kabelmodem)

Je internetverbinding is erg traag wanneer je een met de FRITZ!Box verbonden netwerkapparaat (bijvoorbeeld een computer, smartphone of tablet) gebruikt om webpagina's op te halen of bestanden te downloaden. In dit geval maakt de FRITZ!Box verbinding met internet via een extra DSL-modem of kabelmodem, of gebruikt de FRITZ!Box een bestaande internetverbinding in het netwerk.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Modem of router opnieuw opstarten

De externe modem of upstreamrouter werkt mogelijk niet goed, bijvoorbeeld vanwege een fout die af en toe optreedt:

 • Start de modem of router opnieuw op door het apparaat kort van de stroom af te halen.

  Opmerking:Het kan enkele minuten duren voordat de modem of router opnieuw wordt opgestart. Je hebt geen toegang tot internet tijdens het opnieuw opstarten.

2 Snelheid van je internetverbinding instellen in de FRITZ!Box

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
 3. Controleer of de velden voor "Downstream" en "Upstream" worden weergegeven in de sectie "Connection Settings":
  • Als er geen velden zijn waar je de waarden voor "Downstream" en "Upstream" kunt invoeren:
   • Ga verder met de volgende sectie.
  • Als de velden voor "Downstream" en "Upstream" wel aanwezig zijn:
   1. Voer in het veld "Downstream" de snelheid voor het ontvangen van bestanden (download) in die wordt ondersteund door je internetverbinding (waarde in kbit/s, bijvoorbeeld 25000 voor 25 Mbit/s).
   2. Voer in het veld "Upstream" de snelheid voor het verzenden van gegevens (upload) in die wordt ondersteund door je internetverbinding (waarde in kbit/s, bijvoorbeeld 5000 voor 5 Mbit/s).
   3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
   4. Test of de snelheid van je internetverbinding voldoende is.
    • Als de internettoegang nu aanzienlijk sneller is:
     • Ga verder met de volgende sectie.
    • Als de internettoegang nog altijd veel te traag is:
     • Verminder de upstreamwaarde met 100 kbit/s en test of de snelheid van je internetverbinding dan voldoende is. Herhaal deze procedure een aantal maal en gebruik de instelling die de beste snelheid oplevert.

3 Energie-instellingen van FRITZ!Box wijzigen

De volgende stap is alleen vereist als je internetprovider je een doorvoercapaciteit van meer dan 100 Mbit/s heeft gegarandeerd:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Home Network Overview" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Schakel de optie "Power Mode" in voor de poort "LAN 1" en alle andere LAN-poorten die worden gebruikt.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Doorvoercapaciteit tussen de computer en de FRITZ!Box controleren

De volgende stap is alleen vereist als de computer is verbonden met de FRITZ!Box via draadloos LAN:

 1. Verbreek de draadloze verbinding tussen de computer en de FRITZ!Box.
 2. Gebruik een netwerkkabel (bijvoorbeeld de gele kabel die is meegeleverd) om de computer aan te sluiten op de FRITZ!Box.
 3. Controleer of internettoegang via LAN net zo traag is als toen de computer was aangesloten via draadloos LAN.

5 Windows-netwerkinstellingen corrigeren

Een netwerkapparaat heeft alleen toegang tot internet als alle internetaanvragen van het netwerkapparaat worden doorgestuurd naar de FRITZ!Box. Als het netwerkapparaat is geconfigureerd om automatisch een IP-adres te verkrijgen, ontvangt het automatisch een standaardgateway (IP-adres van de FRITZ!Box) van de DHCP-server van de FRITZ!Box.

De configuratie van meerdere standaardgateways op een netwerkapparaat is niet toegestaan en veroorzaakt fouten. Controleer daarom of er meer dan een standaardgateway is geconfigureerd en verwijder standaardgateways die niet zijn verbonden met de FRITZ!Box:

Opmerking:Opmerking voor netwerkexperts: Standaardgateways die zijn vereist voor routering naar een ander bekend IP-netwerk, kunnen worden vervangen door een statische route. In Windows-help vind je informatie over het configureren van statische routes.

 1. Druk op de toetscombinatie "Windows key" + "R".
 2. Typ cmd in het veld "Open" en klik op "OK".
 3. In het opdrachtpromptvenster voer je route print in en vervolgens druk je op Enter.
 4. Controleer hoeveel vermeldingen in de tabel beginnen met 0.0.0.0.
 5. Als meerdere gateways zijn geconfigureerd (meer dan een vermelding begint met 0.0.0.0):

  Windows 10 / 8:

  1. Druk op de toetscombinatie "Windows key" + "X" en selecteer "Control Panel" in het contextmenu.
  2. Klik op "Network and Internet" in het menu "Control Panel".
  3. Klik op "Network and Sharing Center" en vervolgens op "Change adapter settings".
  4. Klik op de pijl naast het symbool "Change view" in de menubalk en selecteer "Details".
  5. Klik met de rechtermuisknop op de LAN-verbinding voor een netwerkadapter die niet is verbonden met de FRITZ!Box. De naam van de netwerkadapters vind je onder "Device Name".
  6. Klik op "Properties".
  7. Selecteer "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".
  8. Klik op "Properties".
  9. Als er een standaardgateway wordt vermeld, verwijder je die.
  10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

  Windows 7:

  1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Control Panel".
  2. Ga naar het menu "Control Panel", open de vervolgkeuzelijst "View by:" (in de rechterbovenhoek) en selecteer "Category".
  3. Klik op "Network and Internet" en vervolgens op "Network and Sharing Center".
  4. Klik op "Change adapter settings".
  5. Klik op de pijl naast het symbool "Change view" in de menubalk en selecteer "Details".
  6. Klik met de rechtermuisknop op de LAN-verbinding voor een netwerkadapter die niet is verbonden met de FRITZ!Box. De naam van de netwerkadapters vind je onder "Device Name".
  7. Klik op "Properties".
  8. Selecteer "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".
  9. Klik op "Properties".
  10. Als er een standaardgateway wordt vermeld, verwijder je die.
  11. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 6. Herhaal deze stappen voor alle LAN-verbindingen van netwerkadapters die niet zijn verbonden met de FRITZ!Box.

6 Beveiligingssoftware configureren

Het gebruik van beveiligingssoftware (zoals een firewall, antivirussoftware, webfilter) voor het bewaken van internettoegang kan de snelheid van internet op je computer vertragen:

 • Stel de configuratie van alle geïnstalleerde beveiligingssoftware zo in dat deze niet de snelheid van je internetverbinding beperkt.

  Opmerking:Informatie over het configureren van de beveiligingssoftware vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

De FRITZ!Box en het netwerkapparaat kunnen de snelst mogelijke internetverbinding tot stand brengen.

Opmerking:Als internettoegang nog steeds traag is, heeft je internetprovider mogelijk technische problemen, of is er een probleem met de externe modem of upstreamrouter.