FRITZ!Box 3370 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3370 Service

Kan geen draadloze verbinding tot stand brengen

Een draadloos apparaat (bijvoorbeeld een notebook, smartphone, tablet) kan geen draadloze verbinding (WiFi) tot stand brengen met je FRITZ!Box.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Controleren of het draadloze netwerk kan worden gevonden

 • Controleer of het draadloze netwerk van je FRITZ!Box kan worden gevonden.
  • Windows 10

   1. Klik op "Settings" in het Windows-startmenu.
   2. Klik op "Network and Internet" en vervolgens op "Wi-Fi" in het menu "Settings".
   3. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Windows 8

   1. Druk op de toetscombinatie "Windows key" + "C".
    • De Windows-zijbalk wordt geopend.
   2. Klik in de Windows-zijbalk op "Settings" en vervolgens op het symbool voor draadloos .
   3. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Windows 7

   1. Klik op het symbool voor draadloos in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray).
   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Apple OS X

   1. Klik op het symbool voor draadloos in de bovenhoek van het scherm in de menubalk (zie figuur).

    Fig.: Geen verbinding met draadloos netwerk

   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Apple iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

   1. Tik op "Settings" op het startscherm.
   2. Tik op "Wi-Fi" in het menu "Settings".
   3. Als draadloos LAN is uitgeschakeld, tik je op het symbool "On / Off".
   4. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Android (bijvoorbeeld Google Nexus, Samsung Galaxy)

   1. Tik op het symbool "Settings" in het startscherm van het Android-apparaat.
   2. Tik op "Wi-Fi" in het menu "Settings".
   3. Als draadloos LAN is uitgeschakeld, tik je op het symbool "OFF" naast de optie "Wi-Fi" om draadloos LAN in te schakelen.
   4. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Andere besturingssystemen en draadloze apparaten (zoals netwerkprinters, gameconsoles)

   1. Gebruik je draadloze apparaat om draadloze netwerken in de buurt te zoeken.
   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Als het draadloze netwerk niet wordt vermeld:
  • Als het draadloze netwerk wel wordt gevonden:
   • Ga verder met de volgende sectie.

2 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Gebruik een ander netwerkapparaat (bijvoorbeeld een computer, smartphone, tablet) dat is verbonden met de FRITZ!Box om de volgende stappen uit te voeren:

3 Meest recente software van het draadloze apparaat installeren

 • Installeer het meest recente stuurprogramma voor de draadloze netwerkadapter van de computer of het meest recente besturingssysteem (bijvoorbeeld Android, iOS) voor het draadloze apparaat.

  Opmerking:Informatie over updates van de draadloze netwerkadapter of het draadloze apparaat vind je in het handboek of neem rechtstreeks contact op met de fabrikant.
  De nieuwste stuurprogramma's voor de FRITZ!WLAN Stick vind je in onze downloadsectie.

4 Probleem trad op na FRITZ!OS-update

Voer de volgende stappen uit als de fout is ontstaan na een update:

5 Draadloze instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

Optimaliseer de draadloze instellingen van de FRITZ!Box, zodat je de draadloze verbinding handmatig kunt configureren in zo gunstig mogelijke omstandigheden.

De volgende stappen zijn alleen vereist als het draadloze apparaat geen ondersteuning biedt voor het eenvoudig configureren van draadloze verbindingen met een simpele druk op de knop (WPS PBC - Push Button Configuration):

Opmerking:WPS wordt bijvoorbeeld ondersteund op computers met Windows 7 en actuele draadloze netwerkadapters van Intel, veel mediaspelers en draadloze muzieksystemen. Informatie of je draadloze apparaat WPS ondersteunt, vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

Voorbereidingen

 • Gebruik een netwerkkabel om een computer te verbinden met de poort "LAN 2" op de FRITZ!Box.

MAC-adresfilter tijdelijk uitschakelen

Wanneer het MAC-adresfilter is ingeschakeld, kunnen nieuwe draadloze apparaten die niet bekend zijn bij de FRITZ!Box, geen verbinding maken met de FRITZ!Box. Je moet er dus voor zorgen dat het MAC-adresfilter is uitgeschakeld:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 3. Schakel de optie "Allow all new wireless devices" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Het MAC-adresfilter van de FRITZ!Box is uitgeschakeld. Je kunt het filter weer inschakelen zodra je de configuratie van de draadloze verbinding tussen het draadloze apparaat en de FRITZ!Box hebt voltooid.

Naam van het draadloze netwerk (SSID) weergeven

Sommige draadloze apparaten kunnen geen draadloze verbinding maken als de naam van het draadloze netwerk van de FRITZ!Box niet zichtbaar is:

Opmerking:Het verbergen van de naam van het draadloze netwerk kan een beveiligingsrisico inhouden (zie artikel in PC World: 5 Wi-Fi security myths you must abandon now).

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel de optie "Name of the wireless radio network visible" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Naam wijzigen van het draadloze netwerk (SSID)

Als er andere draadloze netwerken met dezelfde naam in de buurt zijn, dan kan het voorkomen dat draadloze apparaten proberen automatisch verbinding te maken met het verkeerde draadloze netwerk. Geef je FRITZ!Box een unieke naam om dit te voorkomen:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voer bij "Name of the wireless radio network (SSID)" een naam naar keuze in. De naam mag geen speciale tekens bevatten.

  Belangrijk:Niet alle draadloze apparaten ondersteunen alle speciale tekens. Gebruik daarom alleen Latijnse standaardletters (dus niet ä, ë, ö, ü, é, í,ß, enz.) en cijfers in de naam van het draadloze netwerk.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Wanneer je de nieuwe naam van het draadloze netwerk toepast, worden alle draadloze verbindingen met de FRITZ!Box verbroken. Je moet de draadloze verbindingen met de FRITZ!Box dan opnieuw configureren.

6 Draadloze verbinding opnieuw configureren

Als je wilt uitsluiten dat een onjuiste configuratie van het draadloze apparaat de oorzaak is, verwijder je de draadloze verbindingen met de FRITZ!Box die al zijn geconfigureerd in het draadloze apparaat en stel je deze opnieuw in:

Windows 10

 1. Klik op "Settings" in het Windows-startmenu.
 2. Klik op "Network & Internet" in het menu "Settings".
 3. Klik op "Wi-Fi" en vervolgens op "Manage Wi-Fi settings".
 4. Klik in de sectie "Manage known networks" op de verbinding die de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box aangeeft en klik op "Forget".
 5. Stel de configuratie van de draadloze verbinding opnieuw in.

Windows 8

 1. Druk op de toetscombinatie "Windows key" + "C".
  • De Windows-zijbalk wordt geopend.
 2. Klik in de Windows-zijbalk op "Settings" en vervolgens op het symbool voor draadloos .
 3. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding die de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box aangeeft.
 4. Klik op "Forget this network".
 5. Stel de configuratie van de draadloze verbinding opnieuw in.

Windows 7

 1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Control Panel".
 2. Ga naar het menu "Control Panel", open de vervolgkeuzelijst "View by:" (in de rechterbovenhoek) en selecteer "Category".
 3. Klik op "Network and Internet" en vervolgens op "Network and Sharing Center".
 4. Klik aan de linkerkant op "Manage wireless networks".
 5. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding die de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box aangeeft.
 6. Klik op "Remove network" en bevestig met "OK".
 7. Stel de configuratie van de draadloze verbinding opnieuw in.

Apple OS X

 1. Open Finder en klik op "Applications".
 2. Klik op "System Preferences" en op "Network".
 3. Selecteer de optie "Wi-Fi" of "AirPort" in het linkervenster.
 4. Klik op "Advanced".
 5. Ga naar het venster "Wi-Fi" of "Airport", selecteer onder "Preferred Networks" de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box en klik op het minteken.
 6. Bevestig met "OK" en "Apply".
 7. Stel de configuratie van de draadloze verbinding opnieuw in.

Android (bijvoorbeeld Google Nexus, Samsung Galaxy)

 1. Tik op het symbool "Settings" in het startscherm van het Android-apparaat.
 2. Tik op "Wi-Fi" in het menu "Settings".
 3. Tik op de verbinding die de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box aangeeft.
 4. Tik op "Forget".
 5. Stel de configuratie van de draadloze verbinding opnieuw in.

Andere besturingssystemen of draadloze apparaten (zoals gameconsoles, tv's)