FRITZ!Box 3390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3390 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Geen toegang tot FRITZ!Box-thuisnetwerk via port sharing

Je hebt geen toegang tot de FRITZ!Box- of serverservices of de netwerkapparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk (bijvoorbeeld HTTP-server, externe onderhoudsserver, NAS-systeem) via internet, hoewel port sharing is geconfigureerd.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Controleren of een publiek IP-adres is verkregen

De FRITZ!Box- of serverservices of de netwerkapparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk zijn alleen toegankelijk vanaf internet via IPv4 als je internetprovider een IPv4-adres uit het publieke adresbereik toewijst aan de FRITZ!Box wanneer deze wordt verbonden met internet:

Belangrijk:De FRITZ!Box is alleen toegankelijk via IPv6 (en niet IPv4) wanneer een DS-Lite-verbinding ("Dual-Stack Lite") wordt gebruikt. Wanneer DS-Lite actief is, wordt de status "IPv4 over DS Lite" weergegeven onder "Connections" op de pagina "Overview" van de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 • Controleer het adresbereik van het IPv4-adres dat is toegewezen door je internetprovider.
  • Als de FRITZ!Box een IPv4-adres heeft verkregen uit het publieke adresbereik:
   • Ga verder met de volgende sectie.
  • Als de FRITZ!Box een IPv4-adres heeft verkregen van het private adresbereik:
   • Je hebt geen toegang tot de FRITZ!Box- of serverservices of de netwerkapparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk via internet.

2 Port forwarding configureren in FRITZ!Box

Statische port forwarding configureren

De volgende stap is alleen vereist als je statische port sharing niet hebt geconfigureerd voor de serverservice of het netwerkapparaat:

Opmerking:Als je statische port sharing niet hebt geconfigureerd voor de serverservice of het netwerkapparaat, kunnen andere internetapplicaties of netwerkapparaten de nodige poorten mogelijk voor zichzelf configureren via de UPnP-standaard (Universal Plug and Play).

Meerdere port forwardings naar dezelfde doelpoort verwijderen

Toegang tot verschillende apparaten in het thuisnetwerk via internet is niet mogelijk als de pakketten die naar dezelfde poort (doelpoort) op de FRITZ!Box worden gestuurd, moeten worden doorgestuurd naar verschillende IP-adressen in het thuisnetwerk.

Als je een bepaalde doelpoort in de FRITZ!Box meer dan eens doorstuurt, dan deactiveert de eerste gebruikte regel voor port forwarding alle andere regels voor port forwarding die van toepassing zijn op deze doelpoort. Andere port forwardings worden geblokkeerd, zodat ze deze doelpoort niet kunnen gebruiken tenzij deze al sinds 15 minuten niet meer is gebruikt.

Voorbeeld:
In de FRITZ!Box heb je poort 80 doorgestuurd naar poort 80 voor een webserver, en je hebt ook poort 81 doorgestuurd naar poort 80 voor een NAS-systeem. Als het NAS-systeem wordt geopend via internet, kan de webserver niet meer worden bereikt.

Gebruik een andere doelpoort voor elke port forwarding. Anders is het mogelijk dat je (soms) geen toegang hebt tot sommige serverservices of netwerkapparaten:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Permit Access" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Port Sharing" of "Port Forwarding".
 4. Controleer of er meerdere poorten zijn geopend naar dezelfde doelpoort ("to Port") in "List of Shared Ports".
  • Als er meerdere port forwardings naar dezelfde doelpoort zijn geconfigureerd:
   1. Stel de configuratie van de serverservices of de netwerkapparaten zo in dat deze een poort gebruiken die niet al door andere apparaten wordt gebruikt in het FRITZ!Box-thuisnetwerk.
   2. Klik op de knop (bewerken) naast alle port forwardings naar dezelfde doelpoort en voer een nieuw poortnummer in voor "to Port".

    Voorbeeld:
    Configureer port sharing van poort 80 naar poort 80 voor je webserver. Configureer port sharing van poort 81 naar poort 81 voor de gebruikersinterface van je NAS-systeem en pas de instellingen zo aan dat je poort 81 kunt gebruiken om de gebruikersinterface te openen.

3 Ouderlijk toezicht configureren om toegang tot internet toe te staan

Je hebt geen toegang tot apparaten in het thuisnetwerk via internet als ouderlijk toezicht op de FRITZ!Box de toegang van het apparaat tot internet beperkt. Zorg er daarom voor dat toegang tot internet is toegestaan voor de relevante apparaten:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Parental Controls".
 4. Controleer of er beperkingen voor internetgebruik zijn ingesteld voor het apparaat waartoe je toegang wilt hebben.
  • Als het apparaat onbeperkte internettoegang heeft:
   • Ga verder met de volgende sectie.
  • Als internettoegang is beperkt of geblokkeerd voor het apparaat:
   • Stel de configuratie van ouderlijk toezicht voor het apparaat zo in dat het onbeperkt gebruik kan maken van internet.

4 Het NetBIOS-filter uitschakelen

De volgende stap is alleen vereist als je het SMB- of CIFS-protocol wilt gebruiken om verbindingen tot stand te brengen met netwerkapparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk (bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot gedeelde bestanden of printers via internet):

LET OP!De FRITZ!Box filtert de TCP- en UDP-poorten 139 en 445 ("NetBIOS filter"), omdat deze poorten normaal gesproken niet nodig zijn voor communicatie op internet en vaak worden gebruikt om computers aan te vallen. Schakel het NetBIOS-filter alleen uit als er een firewall is ingesteld op elke computer.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Lists".
 4. Schakel de optie "NetBIOS filter enabled" uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 Firewall van de computer configureren

Wanneer de serverdienst of toepassing is geïnstalleerd op een computer met een eigen firewall (bijv. Windows Firewall), moet de firewall ook worden geconfigureerd:

 • Stel de configuratie van de firewall op de computer volgens de instructies van de fabrikant zo in, dat de serverdienst of toepassing toegankelijk is vanaf het FRITZ!Box-thuisnetwerk.

De FRITZ!Box is helemaal geconfigureerd, zodat de FRITZ!Box- en serverservices of netwerkapparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk toegankelijk zijn via internet.

Opmerking:Als het probleem zich blijft voordoen, is de applicatie of het netwerkapparaat in het FRITZ!Box-thuisnetwerk of internet mogelijk niet juist geconfigureerd.