FRITZ!Box 3390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3390 Service

Instellingen opslaan en in dezelfde FRITZ!Box herstellen

Je kunt de instellingen van je FRITZ!Box opslaan in een back-upbestand en zo, indien noodzakelijk, alle of alleen bepaalde instellingen (bijvoorbeeld instellingen van het Wi-Fi-netwerk, FRITZ!Box-gebruikers) herstellen. Naast de handmatige back-up die hier wordt beschreven, kun je je instellingen automatisch laten opslaan door de push service. De push service "Save Settings" verstuurt voor iedere update en iedere keer voordat de fabrieksinstellingen worden geladen, automatisch een e-mail met het back-upbestand.

In deze handleiding wordt beschreven hoe je je instellingen in dezelfde FRITZ!Box herstelt. Je kunt ook je instellingen naar een andere FRITZ!Box overzetten.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Back-up van de gegevens van het interne geheugen maken

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Storage (NAS)".
 3. Als de optie "Storage (NAS) enabled" is ingeschakeld, klik je op "Internal memory" zodat de inhoud van FRITZ!NAS wordt weergegeven.
 4. Zet een vinkje bij de mappen en bestanden waarvan je een back-up wilt maken en klik op "Download".

2 Back-up van de instellingen maken

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Save".
 4. Voer een wachtwoord in.
 5. Klik op "Save" en sla het bestand "FRITZ!Box[...].export" op de computer op.

3 Instellingen herstellen

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restore".
 4. Voer het wachtwoord in, dat je hebt opgegeven bij het opslaan van het back-upbestand.
 5. Klik op "Bladeren" en selecteer het bestand "FRITZ.Box[...].export" met de instellingen die je wilt herstellen.
 6. Als je alleen bepaalde instellingen wilt herstellen, schakel je de optie "restore selected settings" in.
 7. Klik op de knop "Restore".
 8. Schakel zo nodig de instellingen in die je wilt herstellen.
 9. Klik op "Toepassen".