FRITZ!Box 3390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3390 Service

Unieke netwerknaam (SSID) toewijzen aan de FRITZ!Box

In de fabrieksinstellingen op de FRITZ!Box is al een algemene naam voor het draadloze netwerk (SSID) geconfigureerd. Als je wilt dat je draadloze apparaten specifiek verbinding maken met een bepaald draadloos netwerk (WiFi) van de FRITZ!Box, moet je aan elk draadloos netwerk een unieke naam toewijzen, want de meeste draadloze apparaten geven verschillende draadloze netwerken met dezelfde naam niet afzonderlijk weer.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Naam wijzigen van het draadloze netwerk (SSID)

  1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
  3. Voer voor de gebruikte frequentieband bij "Name of the wireless radio network (SSID)" in het tekstveld een willekeurige naam zonder speciale tekens in.

    Belangrijk:Niet alle draadloze apparaten ondersteunen alle speciale tekens. Gebruik daarom alleen Latijnse standaardletters (dus niet ä, ë, ö, ü, é, í,ß, enz.) en cijfers in de naam van het draadloze netwerk.

  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Draadloze verbinding instellen

  1. Gebruik je draadloze apparaat om draadloze netwerken in de buurt te zoeken.

    Opmerking:Instructies over het maken van draadloze verbindingen vind je in de handleiding. Je kunt ook contact opnemen met de fabrikant van het besturingssysteem of het draadloze apparaat.

  2. Selecteer het draadloze netwerk van de FRITZ!Box en voer de netwerksleutel in als je daarom wordt gevraagd.