FRITZ!Box 3390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3390 Service

Antwoordapparaat van de FRITZ!Box configureren en bedienen

Je kunt maximaal vijf geïntegreerde antwoordapparaten configureren in je FRITZ!Box. De antwoordapparaten kun je afzonderlijk van elkaar in- en uitschakelen, en je kunt elk van een eigen configuratie voorzien.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Elk telefoonnummer kan slechts aan één antwoordapparaat worden toegewezen.
 • Als je je eigen mededelingen wilt gebruiken, moet er een USB-opslagmedium zijn aangesloten op de FRITZ!Box en USB Remote Connection mag niet zijn ingeschakeld voor USB-opslagmedia in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Home Network > USB Devices > USB remote connection".
 • Je eigen mededelingen mogen maximaal 60 seconden lang zijn en moeten een van de volgende bestandsindelingen hebben:
  • WAV-indeling: 8000 Hz, 16 bit, mono (geadviseerd vanwege betere spraakkwaliteit)
  • MP3-indeling: Vaste gegevenssnelheid, 128 kbit/s, 44,1 kHz, stereo

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Telefoonfunctie inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de telefoniefunctie in de gebruikersinterface verborgen. Schakel daarom de volgende instelling in als je de telefoonfunctie van de FRITZ!Box wilt gebruiken:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel de optie "Enable support for FRITZ!App Fon in the FRITZ!Box" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Antwoordapparaat configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik op de knop "Configure New Device".
 4. Selecteer onder "Integrated in the FRITZ!Box" de optie "Answering Machine" en klik vervolgens op "Next".
 5. Selecteer de bedrijfsmodus, de wachttijd voor de begroeting, de duur van de opname en voer een naam in voor het antwoordapparaat en klik op "Next".
 6. Als je wilt dat het antwoordapparaat alleen op bepaalde telefoonnummers reageert, selecteer je de gewenste telefoonnummers. Elk telefoonnummer kan slechts aan één antwoordapparaat worden toegewezen.
  • Als het antwoordapparaat op alle telefoonnummers moet reageren, schakel je de optie "to all telephone numbers" in. Het antwoordapparaat reageert dan op alle telefoonnummers die je niet hebt toegewezen aan een ander antwoordapparaat. Deze optie is alleen beschikbaar voor het eerste antwoordapparaat.
 7. Klik op "OK" en vervolgens op "Next" om de instellingen op te slaan.

3 Antwoordapparaat configureren

Je kunt de volgende instellingen selecteren en deze kun je altijd weer wijzigen:

Eigen mededeling selecteren

Opmerking:Eigen mededelingen kun je ook opnemen via het spraakmenu.

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Answering machine".
 3. Selecteer het antwoordapparaat dat je wilt configureren.
 4. Klik op de knop "Settings".
 5. Klik in de sectie "Settings for Recording and Greeting" bij de desbetreffende mededeling op de knop "Change greeting".
 6. Schakel de optie "Own greeting" in.
 7. Klik op de knop "Bladeren..." en selecteer de gewenste begroeting.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Tijdsturing inschakelen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Answering machine".
 3. Selecteer het antwoordapparaat dat je wilt configureren.
 4. Klik op de knop "Settings".
 5. Schakel in de sectie "Operating Mode" de optie "Time control" in.
 6. Bepaal in het weekschema wanneer het antwoordapparaat moet worden in- of uitgeschakeld door de gewenste tijden te markeren. Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, kun je kiezen tussen de twee bedrijfsmodi "Recording messages" en "Greeting Only".
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Berichten via e-mail versturen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Answering machine".
 3. Selecteer het antwoordapparaat dat je wilt configureren.
 4. Klik op de knop "Settings".
 5. Klik op "Additional Settings".
 6. Schakel in de sectie "Messages" de optie "Send messages via e-mail" in.
 7. Schakel indien nodig de optie "Delete messages after they are sent from the answering machine" in.
 8. Voer het e-mailadres in waarnaar de nieuwe berichten moeten worden verstuurd. Als je wilt dat de berichten naar meerdere e-mailadressen worden verstuurd, voer dan de e-mailadressen in, elk gescheiden door een komma, zonder spaties ertussen.

  Belangrijk:Voor het versturen van de berichten is het noodzakelijk om de gegevens van je e-mailaccount in te voeren in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "System > Push Service". Als je de pushservice van de FRITZ!Box niet wilt gebruiken, kun je deze weer uitschakelen nadat je je accountgegevens hebt ingevoerd.

 9. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Berichten op een USB-opslagmedium opslaan

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Answering machine".
 3. Selecteer het antwoordapparaat dat je wilt configureren.
 4. Klik op de knop "Settings".
 5. Klik op "Additional Settings".
 6. Schakel in de sectie "Messages" de optie "Use USB storage medium to increase recording capacity" in. Als je de optie niet kunt inschakelen, schakel dan eerst de functie USB Remote connection" uit:
  1. Klik in het menu "Home Network" op "USB Devices".
  2. Klik op het tabblad "USB Remote Connection". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
  3. Schakel de optie "USB storage media" uit.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Beluisteren op afstand inschakelen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Answering machine".
 3. Selecteer het antwoordapparaat dat je wilt configureren.
 4. Klik op de knop "Settings".
 5. Klik op "Additional Settings".
 6. Schakel de optie "Remote playback enabled" in.
 7. Voer een viercijferige pincode in. Toegestaan zijn de cijfers 0-9.

  Belangrijk:Je mag niet "0000" als pincode gebruiken. Als je deze pincode gebruikt, wordt de functie voor beluisteren op afstand uitgeschakeld.

 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 Berichten van het antwoordapparaat opslaan

Wanneer je het antwoordapparaat hebt geconfigureerd om berichten per e-mail door te sturen, worden deze automatisch per e-mail naar je doorgestuurd. Je kunt de berichten echter ook later opslaan:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Answering machine".
 3. Klik bij het desbetreffende bericht met de rechtermuisknop op het play-pictogram en selecteer in het contextmenu "Doel opslaan als" of "Koppeling opslaan als". De exacte aanduiding is afhankelijk van de gebruikte browser.

5 Antwoordapparaat bedienen (bijvoorbeeld in- en uitschakelen, beluisteren)

Via het spraakmenu kun je alle functies van der geïntegreerde antwoordapparaten bedienen.

6 Antwoordapparaat vanaf een andere aansluiting bedienen

Nieuwe berichten beluisteren

 1. Bel een telefoonnummer dat je hebt toegewezen aan het antwoordapparaat.
 2. Druk tijdens de begroetingstekst op de toets met het sterretje *.
 3. Voer de viercijferige pincode in en volg de instructies van het spraakmenu.

Antwoordapparaat inschakelen

 1. Bel een telefoonnummer dat je hebt toegewezen aan het antwoordapparaat.
 2. Laat de telefoon net zolang overgaan tot je wordt gevraagd de pincode in te voeren.
 3. Voer de viercijferige pincode in en druk op de cijfertoets 3.