FRITZ!Box 3390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3390 Service

Automatische port forwarding configureren via UPnP

De FRITZ!Box-firewall blokkeert standaard alle inkomende internetverbindingen. Als je de UPnP-functie van de FRITZ!Box inschakelt, dan kunnen internetapplicaties (bijvoorbeeld chatsoftware, onlinegames, software voor het delen van bestanden) de beveiligingsinstellingen van de FRITZ!Box automatisch aanpassen en zelf de nodige regels voor port forwarding instellen.

Vereisten / Beperkingen

 • De FRITZ!Box moet een publiek IPv4-adres van de internetprovider verkrijgen.

  Belangrijk:De FRITZ!Box is niet toegankelijk vanaf internet via IPv4 wanneer een DS-Lite-verbinding ("Dual-Stack Lite") wordt gebruikt. Wanneer DS-Lite actief is, wordt de status "IPv4 over DS Lite" weergegeven onder "Connections" op de pagina "Overview" van de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

1 Voorbereiding

Internetapplicatie configureren voor gebruik van UPnP

 • Configureer de internetapplicatie, zodat deze gebruikmaakt van UPnP.

  Opmerking:Informatie over de configuratie vind je in de overeenkomstige documentatie. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

Firewall van de computer configureren

Als de internetapplicatie is geïnstalleerd op een computer met een eigen firewall (bijvoorbeeld Windows-firewall), moet je ook de firewall configureren.

Belangrijk:Als het wijzigen van de beveiligingsinstellingen van je FRITZ!Box via UPnP is toegestaan, kan schadelijke software port forwarding uitvoeren en hierbij de FRITZ!Box-firewall omzeilen. Om beveiligingsredenen moet je daarom een firewall instellen op alle computers in het thuisnetwerk.

 • Stel de configuratie van de firewall op de computer zo in dat de serverservice of internetapplicatie toegankelijk is vanaf het FRITZ!Box-thuisnetwerk.

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de firewall vind je in de overeenkomstige documentatie. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

2 FRITZ!Box configureren voor automatische port forwarding

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Network" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Schakel de optie "Transmit status information over UPnP" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Klik op "Internet" en vervolgens op "Permit Access".
 7. Klik op de tab "Port Forwarding".
 8. Schakel de optie "Allow changes to security settings over UPnP" in.
 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Met internetapplicaties die compatibel zijn met UPnP, worden de vereiste poorten in de FRITZ!Box automatisch geopend.

Een actueel overzicht van poorten die automatisch worden ingeschakeld voor port forwarding in de FRITZ!Box-gebruikersinterface, vind je onder "Internet > Permit Access > Port forwarding" in de sectie "Ports Opened via UPnP". Je kunt op de knop (verwijderen) klikken om afzonderlijke poorten handmatig te sluiten.