FRITZ!Box 3490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3490 Service

Regelmatige onderbrekingen van de DSL-verbinding

De DSL-verbinding tussen de FRITZ!Box en de centrale van de DSL-provider wordt meerdere malen per dag onderbroken. Gedurende deze tijd knippert de "Power"-led van de FRITZ!Box en blijft branden als de Internetverbinding opnieuw tot stand is gebracht.

Bij DSL-aansluitingen met een extra analoge vaste lijn treedt dit probleem mogelijk bijzonder vaak op als een oproep aan het vaste nummer wordt aangenomen of een gesprek via de vaste lijn tot stand wordt gebracht.

In de Event Log van de FRITZ!Box wordt de volgende foutmelding weergegeven:

"DSL not responding (no DSL synchronization)
DSL synchronization starting (training)"

Oorzaak

 • De stabiliteit van de DSL-verbinding hangt voornamelijk af van de lengte en de kwaliteit van de toegangslijn. Fouten in de bekabeling of problemen met de centrale (DSLAM) van de internetprovider kunnen ook van invloed zijn.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Controleer of de gebeurtenissen die worden weergegeven, ook hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad, of dat er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die na het moment van de storing zijn opgetreden.
 4. Als er ook gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad, ga je verder met de volgende maatregel.

2 Bekabeling controleren

Fouten in de bekabeling zijn vaak moeilijk te herkennen en blijven lang onopgemerkt. Controleer daarom je huisbekabeling:

 1. Als je de FRITZ!Box gebruikt aan een IP-gebaseerde aansluiting, verwijder dan de DSL-splitter.
 2. Verwijder alle kabelverlengingen, ongebruikte kabels, TAE-aansluitdozen en extra elektrische onderdelen (bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging, aansluitdozen voor automatische wisselschakelaars).
 3. Controleer of de FRITZ!Box correct is verbonden met de DSL-aansluiting. Een gedetailleerde handleiding vind je op de installatieposter die met de FRITZ!Box is meegeleverd en in het handboek.

3 Andere DSL-versie gebruiken

De DSL-versie van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS steeds verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale DSL-verbindingen tot stand te brengen. In een enkel geval (bijvoorbeeld DSL-aansluitingen met verouderde DSLAM) kan het voorkomen dat de FRITZ!Box alleen een stabiele DSL-verbinding tot stand kan brengen met bepaalde DSL-versies. Test daarom de recente en de vorige DSL-versie:

Recente FRITZ!OS gebruiken

De DSL-versie maakt deel uit van de FRITZ!OS. Controleer of de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS en dus ook de recente DSL-versie gebruikt:

Vorige DSL-versie gebruiken

Als het probleem zich voordoet met de recente DSL-versie (bijvoorbeeld na een FRITZ!OS-update), test je de DSL-versie van het vorige FRITZ!OS:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Schakel de optie "Use previous DSL version" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De vorige DSL-versie wordt nu ingeschakeld en de FRITZ!Box wordt vervolgens opnieuw opgestart. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer twee minuten. Als het probleem hiermee is opgelost, stellen wij het op prijs als je ons feedback stuurt over het synchronisatiegedrag van de FRITZ!Box via "Internet > DSL Information > Feedback".

4 Interferentieweerstand verhogen

Verhoog de interferentieweerstand (storingsimmuniteit) van de DSL-verbinding om onderbrekingen van de DSL-verbinding als gevolg van korte storingen van de DSL-aansluiting te reduceren:

Opmerking:Als je de interferentieweerstand van de DSL-verbinding verhoogt, kan de doorvoercapaciteit van de DSL-verbinding enigszins verminderen.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Verander in de sectie "Receive direction" de instelling onder "Intended signal-to-noise ratio" één stap verder richting "Maximum stability".

  Belangrijk:Als de regelaar te ver in de richting "maximum stability" wordt verschoven, kan mogelijk geen DSL-verbinding meer tot stand worden gebracht. Selecteer daarom niet meteen de instelling "Maximum stability", maar bepaal de optimale instelling voor je DSL-aansluiting door de regelaar stapsgewijs te verplaatsen.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Als de DSL-verbinding nog steeds afbreekt, herhaal je de stappen 4 - 6, totdat de DSL-verbinding stabiel is.

5 DSL-aansluiting controleren

Mogelijk is er een storing op je DSL-aansluiting. Omdat het controleren van de aansluiting door de DSL-provider lang kan duren, daarbij kosten kunnen ontstaan en uit onze ervaringen blijkt dat DSL-aansluitingen vaak storingen vertonen hoewel deze al door de provider zijn gecontroleerd, ga je als volgt te werk:

 1. Ontkoppel de FRITZ!Box van de DSL-aansluiting.
 2. Sluit een andere DSL-modem op de DSL-aansluiting aan.
 3. Test of de DSL-verbinding met deze DSL-modem stabiel blijft.
 4. Als de verbinding nog steeds afbreekt, laat dan je aansluiting door je provider controleren. Er is een storing op de DSL-aansluiting.

  LET OP!Bij de controle kunnen kosten ontstaan. Vraag naar de voorwaarden bij je provider!