FRITZ!Box 3490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3490 Service

Mediabestanden worden niet weergegeven

Wanneer afspeelapparaten of software worden gebruikt om de FRITZ!Box Media Server openen, worden geen mediabestanden weergegeven, hoewel deze wel aanwezig zijn in de opslag (NAS) van de FRITZ!Box.

Oorzaak

  • De FRITZ!Box heeft de mediabestanden niet geïndexeerd of de FRITZ!Box ondersteunt de bestandsindeling niet (bijvoorbeeld audio-, video- en containerindeling).

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

2 Bestandsindex bijwerken

Bestanden worden door de FRITZ!Box alleen automatisch geïndexeerd als je ze via een webbrowser kopieert naar de FRITZ!NAS-gebruikersinterface (http://fritz.nas).

Als je bestanden wilt weergeven die op een andere manier (bijvoorbeeld met Windows Verkenner) zijn gekopieerd naar een USB-opslagapparaat dat is verbonden met de FRITZ!Box, moet je de bestandsindex van de FRITZ!Box bijwerken. Je kunt de update uitvoeren met de FRITZ!Box-gebruikersinterface of met afspeelapparaten of software die UPnP ondersteunen (bijvoorbeeld een smartphone met FRITZ!App Media):

Bestandsindex bijwerken met de FRITZ!Box-gebruikersinterface

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Storage (NAS)".
  3. Klik in de tabel "Storage on the FRITZ!Box" op "not created" of "was created" bij elk opslagmedium dat bestanden bevat.

Bestandsindex bijwerken met UPnP

  1. Gebruik een afspeelapparaat of software met ondersteuning voor UPnP om de FRITZ!Box Media Server te openen. Klik vervolgens op "File Index".
  2. Klik op "Start Indexing" in het menu "File Index".

3 Bestandsindeling wordt niet ondersteund

Er zijn allerlei soorten bestandsindelingen voor mediabestanden (zoals audio-, video- en containerindeling) en deze worden niet allemaal ondersteund door de FRITZ!Box Media Server. Een overzicht van de door Media Server ondersteunde bestandsindelingen vind je in deze handleiding.

Afspeelapparaten of software geven mediabestanden weer als de FRITZ!Box Media Server de bestandsindeling ondersteunt. Als de FRITZ!Box de codegegevens van een bepaald mediabestand niet kan lezen, worden deze alleen weergegeven in de weergave "Folder" en "All tracks", "All videos" of "All images" (afhankelijk van het bestandstype).

Afspeelapparaten of software geven geen mediabestanden weer als de FRITZ!Box Media Server de betreffende bestandsindelingen niet ondersteunt.

Verwante problemen: