FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Een Windows-gebruiker heeft internettoegang, hoewel de toegang door het kinderslot is geblokkeerd

Een Windows-gebruiker heeft internettoegang, hoewel de toegang door het kinderslot in de FRITZ!Box is geblokkeerd en het programma FRITZ!Box Child Protection op de betreffende computer is geïnstalleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Omzeilen van het kinderslot via gasttoegang verhinderen

Om te voorkomen dat het kinderslot wordt omzeild door uit te wijken naar de gasttoegang, blokkeer je het gebruik van de gasttoegang voor het toegangsprofiel dat aan de Windows-gebruiker is toegewezen:

  1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Internet" op "Filter".
  3. Klik op het tabblad "Access Profiles" en vervolgens op de knop (bewerken) bij het profiel dat door de betreffende gebruiker wordt gebruikt.
  4. Schakel de optie "Use of guest access blocked" in.
  5. Klik op "OK" om het toegangsprofiel op te slaan.

2 Nieuw Windows-gebruikersaccount configureren

Als je de gebruikersnaam van een bestaande Windows-gebruiker wijzigt, behoudt Windows de oorspronkelijke gebruikersnaam voor interne doeleinden. De oorspronkelijke gebruikersnaam wordt daarom aan de FRITZ!Box doorgegeven bij elke keer dat de gebruiker toegang krijgt tot internet. Daardoor zijn de (voor de nieuwe gebruikersnaam) geconfigureerde beperkingen niet van toepassing.

  1. Configureer voor de Windows-gebruiker een nieuw Windows-gebruikersaccount op de computer. Informatie over de configuratie verkrijg je bij Microsoft.
  2. Configureer in de FRITZ!Box het kinderslot voor het nieuwe Windows-gebruikersaccount.

3 Internettoegang voor computer beperken

Sommige firewalls en andere beveiligingsprogramma's filteren voortdurend de volledige netwerkcommunicatie van de computer, zelfs wanneer deze zijn uitgeschakeld. De programma's maken daarbij gebruik van het locale Windows-systeemaccount. Elke keer wanneer de Windows-gebruiker toegang heeft tot internet, wordt de gebruikersnaam van het systeemaccount (meestal "System") aan de FRITZ!Box doorgegeven in plaats van de aangemelde Windows-gebruiker.

Om de internettoegang op een dergelijke computer te beperken, moet je afzien van beperkingen voor afzonderlijke Windows-gebruikers: