FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

Geen internettoegang mogelijk via draadloze gasttoegang

Hoewel het mogelijk is om draadloze netwerkapparaten aan te melden bij de draadloze gasttoegang van de FRITZ!Box, hebben deze apparaten geen toegang tot internet.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Geldigheidsduur van IP-adressen verkorten

Geldigheidsduur configureren

Er zijn 180 IP-adressen beschikbaar voor de draadloze gasttoegang, die pas opnieuw kunnen worden toegewezen zodra de geldigheidsduur (leasetijd) van 10 dagen is verlopen. Als de draadloze gasttoegang regelmatig wordt gebruikt door veel verschillende draadloze netwerkapparaten (bijvoorbeeld wanneer de FRITZ!Box wordt gebruikt als hotspot in een hotel of café), kan de FRITZ!Box geen IP-adressen meer toewijzen aan andere draadloze netwerkapparaten omdat alle IP-adressen al zijn toegewezen. Configureer de FRITZ!Box daarom zodanig dat de IP-adressen slechts één dag geldig zijn:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Voer in het invoerveld "Valid for" het getal 1 in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Apparaat in de gebruikersinterface wissen

De gewijzigde geldigheidsduur is alleen van toepassing op apparaten die bij de FRITZ!Box worden aangemeld nadat de wijziging is doorgevoerd. Verwijder daarom alle ongebruikte netwerkapparaten:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Connections".
 4. Klik op de knop (Verwijderen) naast het betreffende apparaat in de lijst met netwerkapparaten.

  Opmerking:Als alternatief kun je met de knop "Verwijderen" onder de lijst met netwerkapparaten ook alle netwerkapparaten verwijderen die niet meer zijn verbonden met de FRITZ!Box en waarvoor je in de FRITZ!Box geen instellingen hebt gewijzigd.

2 HTTP-pagina in de webbrowser openen

Als voor de draadloze gasttoegang de optie "Allow registration with guest access only after accepting the terms of use" is ingeschakeld, wordt een aanmeldpagina (captive portal) weergegeven met de gebruiksvoorwaarden die moeten worden geaccepteerd omdat anders geen internettoegang wordt verleend. De captive portal wordt echter niet weergegeven als eerst een HTTPS-pagina wordt geopend:

De captive portal wordt nu weergegeven. Als je hebt ingestemd met de voorwaarden, is internettoegang tot HTTPS-pagina's mogelijk.