FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

FRITZ!VPN gebruiken voor toegang tot meerdere IP-netwerken achter een FRITZ!Box

Met de FRITZ!VPN-software kun je een veilige VPN-verbinding (Virtual Private Network) via internet tot stand brengen tussen een Windows-computer en je FRITZ!Box. Vervolgens heb je toegang tot alle netwerkapparaten en services in het FRITZ!Box-thuisnetwerk.

Als je FRITZ!Box-thuisnetwerk een netwerkrouter heeft die het IP-netwerk van deze FRITZ!Box verbindt met een tweede IP-netwerk, dan zijn er aanvullende instellingen nodig voor toegang tot netwerkapparaten in het tweede IP-netwerk via de VPN-verbinding.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

In deze handleiding zie je hoe je FRITZ!VPN kunt gebruiken voor het configureren van VPN-toegang tot een ander IP-netwerk achter de externe FRITZ!Box. Wanneer je de verbindingsinstellingen aanpast, moet je de waarden in dit voorbeeld vervangen door de waarden die je daadwerkelijk gebruikt.

 • IP-netwerk van de FRITZ!Box:
  192.168.20.0 (subnetmasker: 24 - 255.255.255.0)
 • IP-adres van de computer met FRITZ!VPN in het FRITZ!Box-netwerk:
  192.168.20.201
 • IP-netwerk van de netwerkrouter die is verbonden met de FRITZ!Box:
  192.168.21.0 (subnetmasker: 24 - 255.255.255.0)
 • IP-adressen van de netwerkrouter in het FRITZ!Box-netwerk:
  192.168.20.2 en 192.168.21.1

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 VPN-instellingen voor FRITZ!VPN aanpassen

 1. Start de software Configure FRITZ!Box VPN Connection.
 2. Klik in het venster "Existing Configurations" op het plusteken voor de MyFRITZ!-domeinnaam van de FRITZ!Box (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net) en selecteer het e-mailadres van de VPN-gebruiker (w.smith@gmail.com) die toegang krijgt tot het IP-netwerk van de netwerkrouter die met de FRITZ!Box is verbonden.
 3. Klik op "Explorer" en open het bestand "vpnuser_[...].cfg" met een teksteditor (bijvoorbeeld WordPad).
 4. Ga naar "accesslist" en voeg hier het IP-netwerk toe van de netwerkrouter die met de FRITZ!Box is verbonden:
  • acesslist =
  • "permit ip any 192.168.20.0 255.255.255.0",
  • "permit ip any 192.168.21.0 255.255.255.0";

   Belangrijk:Scheid de IP-netwerken met een komma en sluit de waarde voor "accesslist" af met een puntkomma!

 5. Sla de wijzigingen op en importeer het aangepaste bestand "vpnuser_[...].cfg" naar FRITZ!VPN.

2 FRITZ!Box configureren

VPN-instellingen van de FRITZ!Box aanpassen

 1. Start de software Configure FRITZ!Box VPN Connection.
 2. Selecteer in het venster "Existing Configurations" de MyFRITZ!-domeinnaam van de FRITZ!Box (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net) en klik op "Explorer".
 3. Open het bestand "fritzbox_[...].cfg" met een teksteditor (bijvoorbeeld WordPad).
 4. Ga naar de sectie met "name" en controleer of hieraan het e-mailadres is toegewezen van de VPN-gebruiker (w.smith@gmail.com) die toegang krijgt tot het IP-netwerk van de netwerkrouter die met de FRITZ!Box is verbonden.
 5. Ga naar "accesslist" in deze sectie en voeg hier het IP-netwerk toe van de netwerkrouter die met de FRITZ!Box is verbonden:
  • acesslist =
  • "permit ip 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.20.201 255.255.255.0",
  • "permit ip 192.168.21.0 255.255.255.0 192.168.20.201 255.255.255.0",

   Belangrijk:Scheid de IP-netwerken met een komma en sluit de waarde voor "accesslist" af met een puntkomma!

 6. Sla de wijzigingen op en importeer het aangepaste bestand "fritzbox_[...].cfg" naar de FRITZ!Box.

Statische IP-route configureren in de FRITZ!Box

Je moet een statische IP-route configureren in de FRITZ!Box, zodat netwerkapparaten in het IP-netwerk van de FRITZ!Box (192.168.20.0/24) toegang hebben tot het IP-netwerk van de netwerkrouter die met de FRITZ!Box is verbonden (192.168.21.0/24).

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Home Network Overview" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Klik op "IPv4 Routes".
 5. Klik op de knop "New IPv4 Route".
 6. Geef bij "IPv4 network" het IP-netwerk op van de netwerkrouter die is verbonden met de FRITZ!Box (192.168.21.0).
 7. Ga naar het veld "Subnet mask" en voer het subnetmasker in van het andere IP-netwerk (255.255.255.0).
 8. Voer bij "Gateway" het IP-adres in van de netwerkrouter in het FRITZ!Box-thuisnetwerk (192.168.20.2) die de twee IP-netwerken verbindt.
 9. Schakel de optie "IPv4 route active" in.
 10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Aanvullende IP-instellingen voor de VPN-verbinding aanpassen

IP-route configureren in netwerkrouter

 • Volg de instructies van de fabrikant om de netwerkrouter te configureren, zodat deze tussen het IP-netwerk van de FRITZ!Box (192.168.20.0) en het eigen IP-netwerk (192.168.21.0) routeert.

  Opmerking:Als je een Windows-computer gebruikt met meerdere netwerkadapters als netwerkrouter, moet je "IP routing" inschakelen in Windows. Informeer bij Microsoft voor informatie over het configureren van IP-routering.

Netwerkapparaten configureren in het IP-netwerk van de netwerkrouter

 • Configureer in de apparaten het IP-adres van het eigen IP-netwerk (192.168.21.1) van de netwerkrouter als standaardgateway,
  • of:
 • Configureer in de apparaten een statische IP-route naar het IP-netwerk van de FRITZ!Box (192.168.20.0), waarbij de netwerkrouter als gateway (192.168.21.1) wordt gebruikt.