FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

FRITZ!Box als IP-client configureren

Wanneer de FRITZ!Box wordt gebruikt als IP-client, gebruikt de FRITZ!Box de bestaande internetverbinding van je andere router. In dit geval

 • is de Firewall van de FRITZ!Box uitgeschakeld.
 • krijgen de computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden, hun IP-instellingen nog steeds van de andere router.
 • kunnen alle apparaten zonder beperkingen met elkaar communiceren, ongeacht of deze zijn aangesloten op de FRITZ!Box of de andere router.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Je kunt MyFRITZ! niet gebruiken.
 • Het kinderslot, de online-teller, de gasttoegang en alle andere functies waarvoor een publiek IP-adres is vereist (bijvoorbeeld portforwarding en inkomende VPN-verbindingen), zijn niet beschikbaar.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box configureren

 1. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt op de sticker onder op het apparaat en klik op "Log In".
 3. Klik op "Internet" en vervolgens op "Account Information".
 4. Selecteer "Internet router as IP client" in de vervolgkeuzelijst "Internet connection via".
 5. Voer in de invoervelden "Downstream" (ontvangstrichting) en "Upstream" (zendrichting) de snelheden van de internetverbinding in.

  Voorbeeld:
  Voer 32000 in voor een Downstream van 32 Mbit/s en 2000 voor een upstream van 2 Mbit/s.

 6. Klik op "Change connection settings".
 7. Als de router een DHCP-server beschikbaar stelt, schakel je de optie "Obtain the IP address automatically (DHCP)" in.
  • Als de router geen DHCP-server beschikbaar stelt:
   1. Schakel de optie "Configure the IP address manually" in.
   2. Voer in het invoerveld "IP address" een beschikbaar IP-adres in uit het IP-netwerk van de router.

    Voorbeeld:
    De router gebruikt het IP-adres 192.168.100.1 (subnetmasker 255.255.255.0). Daardoor bevindt de router zich in het IP-netwerk 192.168.100.0. Als het IP-adres 192.168.100.2 door geen enkel apparaat wordt gebruikt, kun je dit invoeren.

   3. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker in van de router.
   4. Voer in de invoervelden "Default gateway" en "Primary DNS server" het IP-adres in van de router.
 8. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box is nu geconfigureerd als IP-client.

Belangrijk:In deze bedrijfsmodus kun je de gebruikersinterface niet meer openen met http://fritz.box. Ga in plaats daarvan te werk zoals beschreven in de sectie "FRITZ!Box-gebruikersinterface openen" (zie hieronder).

2 FRITZ!Box met het netwerk verbinden

 • Verbind de "WAN"-poort van de FRITZ!Box via een netwerkkabel (bijvoorbeeld de meegeleverde witte netwerkkabel) rechtstreeks of via een hub/switch met een LAN-poort van de router.

3 Gebruikersinterface van de FRITZ!Box openen

Als de FRITZ!Box wordt gebruikt als IP-client, kun je de gebruikersinterface niet meer openen via http://fritz.box, maar alleen nog via het IP-adres van de FRITZ!Box:

 • Als de FRITZ!Box het IP-adres per DHCP krijgt toegewezen, voer je in de webbrowser het IP-adres in dat aan de FRITZ!Box is toegewezen door de router, bijvoorbeeld 192.168.100.20.
  • Als je het IP-adres zelf hebt ingevoerd in de FRITZ!Box, voer je in de webbrowser het IP-adres in dat je in de gebruikersinterface hebt ingevoerd in het invoerveld "IP address", bijvoorbeeld 192.168.100.2.
  • Opmerking:Als je het IP-adres van de FRITZ!Box bent vergeten, kun je de gebruikersinterface via het "nood"-IP-adres van de FRITZ!Box openen.

4 Telefonie configureren

Als je een smartphone met FRITZ!App Fon of andere IP-telefoons met de FRITZ!Box gebruikt en je hiermee wilt telefoneren via de internetverbinding van een andere router:

5 Draadloos roaming configureren

Als de andere router geen draadloos netwerk biedt, kun je de FRITZ!Box gebruiken als draadloos basisstation en je draadloze netwerkapparaten verbinden met het draadloze netwerk van de FRITZ!Box.

Als de andere router een draadloze router is, kun je de FRITZ!Box als extra draadloos basisstation gebruiken. Zo kunnen je draadloze netwerkapparaten de FRITZ!Box gebruiken om toegang te krijgen tot internet en andere apparaten in het thuisnetwerk, zelfs als het draadloze netwerk van je router niet bereikbaar is.

Configureer de volgende instellingen in de FRITZ!Box, zodat je draadloze netwerkapparaten altijd automatisch verbinding maken met het draadloze netwerk met het sterkste signaal (draadloos roaming):

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voer bij "Name of the wireless radio network (SSID)" de naam in van het draadloze netwerk van de router.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 6. Schakel in de sectie "Radio Channel Settings" de optie "Adjust the radio channel settings" in.
 7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het kanaal dat door de draadloze router wordt gebruikt.
 8. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 9. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 10. Schakel de draadloze versleuteling in die wordt gebruikt door de draadloze router.
 11. Voer in het invoerveld "Network key" de draadloze netwerksleutel in van de draadloze router.
 12. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.