FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

Tijdsynchronisatie (NTP) configureren voor FRITZ!Box en netwerkapparaten

Je kunt een NTP-tijdserver (Network Time Protocol) op internet configureren in de FRITZ!Box. De FRITZ!Box synchroniseert de tijd dan met de opgegeven tijdserver. Daarnaast levert de FRITZ!Box zelf een tijdserver waarvan je computer en andere apparaten in het thuisnetwerk de juiste tijd kunnen verkrijgen.

Opmerking:NTP-tijdservers meten de Coordinated Universal Time (UTC). De FRITZ!Box voegt een of twee uur toe aan UTC, waardoor de gebruikte tijd overeenkomt met CET of de zomertijd die van toepassing is voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en andere landen in Centraal-Europa.

Voorwaarden / beperkingen

 • De tijdserver is niet beschikbaar als de FRITZ!Box de internetverbinding van een andere router gebruikt ("Internet router as IP client"). In dit geval configureer je een tijdserver in de andere router.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box configureren

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Voer in de sectie "Time Synchronization" de NTP-tijdserver op internet, waarmee de FRITZ!Box de tijd moet synchroniseren.

  Opmerking:Doorgaans hoeft de standaard ingevoerde NTP-tijdserver 0.europe.pool.ntp.org niet worden gewijzigd. Een lijst met alternatieve tijdservers vind je hier.

 5. Schakel de optie "Making FRITZ!Box available as a time server in the home network" in.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Netwerkapparaat configureren voor het synchroniseren van de tijd met de FRITZ!Box

Windows 10 / 8

 1. Druk op de toetscombinatie "Windows key" + "X" en selecteer "Control Panel" in het contextmenu.
 2. Klik op "Clock, Language, and Region" en vervolgens op "Set the time and date".
 3. Klik op de tab "Internet Time" in het venster "Date and Time" en klik vervolgens op "Change settings...".
 4. Open het venster "Internet Time Settings" en typ fritz.box in het veld "Server".
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

De tijd wordt regelmatig automatisch door Windows gesynchroniseerd met de tijdserver van de FRITZ!Box.

Windows 7

 1. Klik op de tijdweergave in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray).
 2. Klik op "Change date and time settings...".
 3. Klik op de tab "Internet Time" in het venster "Date and Time" en klik vervolgens op "Change settings...".
 4. Open het venster "Internet Time Settings" en typ fritz.box in het veld "Server".
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

De tijd wordt regelmatig automatisch door Windows gesynchroniseerd met de tijdserver van de FRITZ!Box.

Apple OS X

 1. Open Finder en klik op "Applications".
 2. Klik op "System Preferences" en "Date & Time".
 3. Schakel de optie "Set date and time automatically" in en typ fritz.box in het veld.

De tijd wordt regelmatig automatisch door Apple OS X gesynchroniseerd met de tijdserver van de FRITZ!Box.

Andere besturingssystemen

 • Configureer de netwerkapparaten om de tijd te synchroniseren met de tijdserver "fritz.box".

  Opmerking:De fabrikant van het besturingssysteem kan je informatie geven over de procedure.
  Op internet zijn voor veel besturingssystemen gratis applicaties (NTP-clients) beschikbaar voor het synchroniseren van NTP-tijdservers.