FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

Af en toe opnieuw opstarten: meerdere leds knipperen

De FRITZ!Box start af en toe opnieuw op. Daarbij knipperen alle of meerdere leds ononderbroken. Het opnieuw opstarten treedt bijvoorbeeld een paar keer per week op, verschillende keren per dag of bij specifieke gebeurtenissen of acties, maar niet voortdurend.

Belangrijk:Als de FRITZ!Box voortdurend opnieuw opstart, ga je te werk zoals beschreven in deze handleiding.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Juiste netvoeding gebruiken

Het gebruik van een verkeerde netvoeding voor de FRITZ!Box is een van de meest voorkomende oorzaken van storingen:

 1. Sluit de FRITZ!Box met een geschikte netvoeding op de stroomvoorziening aan.

3 Controleren of USB-apparaat interferentie veroorzaakt

Het probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een aangesloten USB-apparaat:

 1. Verwijder alle USB-apparaten van de FRITZ!Box. Als het probleem nu niet meer optreedt, is een USB-apparaat of de kabel daarvan defect of een apparaat heeft een te hoog stroomverbruik.
 2. Sluit de USB-apparaten één voor één weer aan op de FRITZ!Box om erachter te komen welk apparaat het probleem veroorzaakt.
 3. Verbind het apparaat dat interferentie veroorzaakt, bij wijze van test via een USB-hub met eigen voeding (actieve USB-hub) met de FRITZ!Box.
 4. Als het probleem ook optreedt als je een actieve hub gebruikt, vervang dan dit USB-apparaat.

4 File sharing software configureren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als je file sharing software gebruikt (bijvoorbeeld eMule, BitTorrent):

 1. Verminder in de file sharing software het aantal toegestane gelijktijdige verbindingen.

5 FRITZ!Box en instellingen controleren

Fabrieksinstellingen laden

 1. Laad de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box.

Instellingen controleren

 1. Configureer de basisfuncties van de FRITZ!Box opnieuw.
 2. Controleer of het probleem nog steeds optreedt.
 3. Als het probleem niet meer optreedt, configureer de FRITZ!Box dan volledig opnieuw. De FRITZ!Box had foutieve instellingen.
  • Als het probleem nog steeds optreedt, zet de FRITZ!Box dan terug met behulp van het herstelprogramma. De FRITZ!Box bevindt zich in een fouttoestand.

6 Automatisch versturen van foutrapport inschakelen

Als je het automatisch versturen van een foutrapport inschakelt in de FRITZ!Box, kunnen wij aan de hand van de verstuurde gegevens het optreden van het opnieuw opstarten doelgericht verhelpen in een toekomstige FRITZ!OS, voor zover dit een reproduceerbare oorzaak is die door ons verholpen kan worden. In de foutrapporten staat geen persoonlijke informatie zoals wachtwoorden of toegangsgegevens:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op het tabblad "avm Services".
 4. Schakel de optie "Diagnostics Data" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.