FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

Internettoegang via modem (bijvoorbeeld kabelmodem) niet mogelijk

Computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden, hebben geen toegang tot internet als de FRITZ!Box de internetverbinding via een DSL-, glasvezel of kabelmodem tot stand brengt.

In het "Netwerkcentrum" van de betreffende computers wordt mogelijk één van de volgende meldingen weergegeven:

 • "Toegang tot: alleen lokaal"
 • "Toegangstype: Geen internettoegang"

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Bekabeling controleren

 1. Controleer of de modem volgens de instructies van de internetprovider met de internetaansluiting verbonden is.
 2. Verbind de "WAN"-poort van de FRITZ!Box via een netwerkkabel (bijvoorbeeld de meegeleverde witte netwerkkabel) met een LAN-poort van de modem. De FRITZ!Box mag niet met een "WAN"-poort van de modem verbonden zijn.

2 Modem opnieuw opstarten

 • Start de modem opnieuw op door deze kort van de stroomvoorziening te ontkoppelen.

  Opmerking:Het kan enkele minuten duren voordat de modem opnieuw wordt opgestart. Tijdens het opnieuw opstarten heb je toegang tot internet.

3 FRITZ!Box opnieuw starten

 1. Ontkoppel de FRITZ!Box van de stroomvoorziening.
 2. Verbind de FRITZ!Box na ca. 5 seconden opnieuw met de stroomvoorziening.

  Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Box blijven daarbij behouden. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer 2 minuten. Gedurende deze tijd heb je geen toegang tot de gebruikersinterface.

4 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie "Internet connection".
 4. Controleer of foutmeldingen worden weergegeven.
 5. Als de melding "PPPoE error: Timeout [...]" wordt weergegeven, voer je de maatregelen uit in de handleiding FRITZ!Box meldt "PPPoE error.
  • Als je de FRITZ!Box met een kabelaansluiting gebruikt en de melding "Internet connection failed: Reason for error: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)" wordt weergegeven, neem je contact op met je kabelprovider.

5 DHCP-server van de FRITZ!Box inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box geconfigureerd als DHCP-Server. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, configureer je de volgende instellingen:

Belangrijk:Als de FRITZ!Box de bestaande internetverbinding van een andere router gebruikt, is de DHCP-server van de FRITZ!Box uitgeschakeld. In dit geval moet de router waarmee de FRITZ!Box is verbonden (upstream router) de nodige IP-instellingen toewijzen aan de netwerkapparaten.

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses".
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en wijst IP-adressen toe tussen xxx.20 en xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

6 Netwerkapparaat als DHCP-client configureren

Als je zeker wilt zijn dat het netwerkapparaat altijd de juiste IP-instellingen gebruikt, moet je het configureren als DHCP-client (dit is de standaardinstelling van de meeste netwerkapparaten en besturingssystemen):

7 Internet Explorer configureren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je Microsoft Internet Explorer gebruikt en de foutmelding "Webpagina offline niet beschikbaar" wordt weergegeven:

 1. Open Internet Explorer.
 2. Open het menu "Extra".
 3. Als een menupunt "Work offline" wordt weergegeven en voor dit punt een vinkje is geplaatst, klik je op dit punt om het vinkje te verwijderen.
 4. Klik op het menupunt "Internetopties" en vervolgens op "Verbindingen".
 5. Schakel de optie "Geen verbinding selecteren" in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

8 Firewall van de computer configureren

Een firewall kan de communicatie tussen de computer en de FRITZ!Box verstoren:

 • Stel de firewall van de computer zo in dat deze verbindingen van de computer naar de FRITZ!Box toelaat. Informatie over de configuratie verkrijg je van de fabrikant van de firewall, bijvoorbeeld via het handboek.

9 Modem controleren

De modem is mogelijk defect of werkt niet goed. Test daarom of je een internetverbinding tot stand kunt brengen als je de modem rechtstreeks op een computer aansluit:

 1. Verbind de modem via een netwerkkabel met een computer.
 2. Configureer op de computer een internetverbinding via de modem. Informatie over de werkwijze verkrijg je bij de fabrikant van het besturingssysteem.
 3. Controleer of de computer een internetverbinding tot stand brengt.
 4. Als de internetverbinding succesvol tot stand wordt gebracht, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als de internetverbinding niet succesvol tot stand wordt gebracht, neem je contact op met de fabrikant van de modem, of het verkooppunt of de internetprovider waar je de modem verkregen.

10 Internettoegang opnieuw configureren in de FRITZ!Box