FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

Draadloze verbinding kan niet tot stand worden gebracht

Een draadloos netwerkapparaat (bijvoorbeeld notebook, smartphone, tablet) kan geen draadloze verbinding (WiFi) tot stand brengen met de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Draadloze netwerk wordt niet gevonden

 • Als het draadloze netwerk van de FRITZ!Box niet wordt gevonden, ga je te werk zoals beschreven in deze handleiding.
  • Zo controleer je of het draadloze netwerk wordt gevonden:
  • Windows 10

   1. Klik in de taakbalk van Windows op "Start" en vervolgens op "Instellingen" .
   2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet" en vervolgens op "WiFi".
   3. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Windows 8

   1. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + C.
    • De Windows-sidebar wordt nu geopend.
   2. Klik in de Windows-sidebar op "Instellingen" en vervolgens op het pictogram voor het draadloze netwerk .
   3. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Windows 7

   1. Klik op het pictogram voor het draadloze netwerk in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray).
   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Apple macOS

   1. Klik op het pictogram voor het draadloze netwerk in de Finder-balk boven aan het scherm (zie afb.).

    Afb.: Geen verbinding met draadloos netwerk

   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Apple iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

   1. Tik in het startscherm op het pictogram "Instellingen".
   2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
   3. Wanneer Wi-Fi is uitgeschakeld, tik je op het "aan-/ uit"-pictogram.
   4. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Android (bijvoorbeeld Google Nexus, Samsung Galaxy)

   1. Tik op "Instellingen" in het startscherm van het Androidapparaat.
   2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
   3. Als het draadloze netwerk is uitgeschakeld, schakel je dit in door te tikken op het pictogram "UIT" naast de optie "Wi-Fi".
   4. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Linux en andere besturingssystemen of apparaten (bijvoorbeeld NAS-systeem, netwerkprinter)

   1. Gebruik je draadloze netwerkapparaat om naar draadloze netwerken in de buurt te zoeken.
   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.

2 Meest recente software van het draadloze netwerkapparaat installeren

 • Installeer de meest recente driver voor de draadloze netwerkadapter van de computer of het meest recente besturingssysteem (bijvoorbeeld Android, iOS) voor het draadloze netwerkapparaat.

  Opmerking:Informatie over updates van de draadloze netwerkadapter of het draadloze netwerkapparaat vind je in het handboek of verkrijg je rechtstreeks van de fabrikant.
  De nieuwste stuurprogramma's voor de FRITZ!WLAN Stick vind je in onze downloadsectie.

3 Draadloze instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

Ongunstige draadloze instellingen kunnen ervoor zorgen dat de draadloze verbinding niet handmatig kan worden geconfigureerd. Voer deze maatregelen daarom uitsluitend uit als je de draadloze verbinding handmatig configureert. Als alternatief kun je de draadloze verbinding automatisch per WPS configureren:

Opmerking:WPS wordt bijvoorbeeld ondersteund door computers met Windows 10 / 8 / 7, actuele draadloze netwerkadapters van Intel, vele mediaspelers en draadloze muzieksystemen. Informatie over de WPS-ondersteuning verkrijg je van de fabrikant van het apparaat, bijvoorbeeld via het handboek.

Voorbereidingen

 • Verbind een computer via een netwerkkabel met een LAN-poort van de FRITZ!Box.

MAC-adresfilter tijdelijk uitschakelen

Wanneer het MAC-adresfilter is ingeschakeld, kunnen nieuwe draadloze netwerkapparaten die niet bekend zijn bij de FRITZ!Box, geen verbinding maken met de FRITZ!Box. Zorg er daarom voor dat het MAC-adresfilter is uitgeschakeld:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 3. Schakel de optie "Allow all new wireless devices" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Het MAC-adresfilter van de FRITZ!Box is nu uitgeschakeld. Je kunt het MAC-adresfilter weer inschakelen zodra je de configuratie van de draadloze verbinding tussen het draadloze netwerkapparaat en de FRITZ!Box hebt voltooid.

Naam van het draadloze netwerk (SSID) weergeven

Als de naam van het draadloze netwerk wordt verstopt, is WPS niet beschikbaar. Bovendien kunnen sommige draadloze netwerkapparaten geen draadloze verbinding tot stand brengen als de naam van het draadloze netwerk onzichtbaar is:

Opmerking: Het verbergen van de naam van het draadloze netwerk kan een veiligheidsrisico vormen (zie 5 Wi-Fi security myths you must abandon now).

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel de optie "Name of the wireless radio network visible" in. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Naam van het draadloze netwerk (SSID) wijzigen

Sommige draadloze netwerkapparaten (bijvoorbeeld Apple iPhone) kunnen geen verbinding tot stand brengen als de naam van het draadloze netwerk speciale tekens bevat:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voer in het invoerveld "Name of the wireless radio network (SSID)" een unieke naam in, zonder speciale tekens. Omdat niet elk draadloos netwerkapparaat speciale tekens ondersteunt, adviseren wij alleen Latijnse standaardletters (dus niet ä, ë, ö, ü, é, í,ß, enz.) en cijfers te gebruiken.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Wanneer je de nieuwe naam van het draadloze netwerk opslaat, worden alle draadloze verbindingen met de FRITZ!Box verbroken. Je moet de draadloze verbindingen met de FRITZ!Box dan opnieuw configureren.

Draadloze standaard 802.11b inschakelen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als het draadloze netwerkapparaat (bijvoorbeeld een Fitbit draadloze personenweegschaal) alleen de verouderde draadloze standaard 802.11b ondersteunt:

Belangrijk:De draadloze standaard 802.11b is standaard uitgeschakeld in de FRITZ!Box, omdat de bruikbare doorvoercapaciteit wordt gereduceerd van alle draadloze netwerkapparaten als de 802.11b-ondersteuning is ingeschakeld, zelfs als geen enkel draadloos netwerkapparaat gebruikmaakt van deze standaard.

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Adjust radio channel settings" in.
 4. Klik op "Additional Settings".
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Wireless standard" de standaard "802.11n+g+b".
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Draadloze verbinding opnieuw configureren

Om een onjuiste configuratie van het draadloze netwerkapparaat uit te sluiten, verwijder je de draadloze verbindingen met de FRITZ!Box die al zijn geconfigureerd in het draadloze netwerkapparaat en configureer je deze opnieuw:

Windows 10

 1. Klik in de taakbalk van Windows op "Start" en vervolgens op "Instellingen" .
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
 3. Klik op "Wi-Fi" en vervolgens op "Wi-Fi-instellingen beheren".
 4. Klik in de sectie "Bekende netwerken beheren" op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box en vervolgens op "Niet onthouden".
 5. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Windows 8

 1. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + C.
  • De Windows-sidebar wordt nu geopend.
 2. Klik in de Windows-sidebar op "Instellingen" en vervolgens op het pictogram voor het draadloze netwerk .
 3. Rechtsklik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box.
 4. Klik op "Dit netwerk niet onthouden".
 5. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Windows 7

 1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Configuratiescherm".
 2. Selecteer rechtsboven onder "Weergeven op:" de optie "Categorie" ().
 3. Klik op "Netwerk en internet" en dan op "Netwerkcentrum".
 4. Klik op "Draadloze netwerken beheren".
 5. Rechtsklik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box.
 6. Klik op "Netwerk verwijderen" en bevestig met "OK".
 7. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Apple macOS

 1. Klik in de Finder op "Programma's".
 2. Klik op "Systeemvoorkeuren" en op "Netwerk".
 3. Selecteer in het linker selectievenster de optie "Wi-Fi" of "AirPort".
 4. Klik op "Geavanceerd...".
 5. Selecteer in het venster "Wi-Fi" of "AirPort", onder "Voorkeursnetwerken" de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box en klik op het minteken.
 6. bevestig het verwijderen met "OK" en "Toepassen".
 7. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Android (bijvoorbeeld Google Nexus, Samsung Galaxy)

 1. Tik op "Instellingen" in het startscherm van het Androidapparaat.
 2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
 3. Tik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box.
 4. Tik op "Vergeten".
 5. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Linux en andere besturingssystemen of apparaten (bijvoorbeeld NAS-systeem, netwerkprinter)

 • Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

  Opmerking:Informatie over de configuratie vind je in het handboek of verkrijg je rechtstreeks van de fabrikant van het besturingssysteem of draadloze netwerkapparaat.