FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

Twee FRITZ!Boxen via powerline met elkaar verbinden

Je kunt je FRITZ!Box via het stroomnet, bijvoorbeeld met FRITZ!Powerline, verbinden met een FRITZ!Box die je al bezit en zo configureren dat deze de internetverbinding van de andere FRITZ!Box deelt (bedrijfsmodus als IP-client).

De computers, smartphones of andere apparaten die met de FRITZ!Box (IP client) zijn verbonden, worden zo volledig geïntegreerd in je thuisnetwerk. Met deze apparaten heb je toegang tot internet, alsook tot andere apparatuur in het thuisnetwerk en kun je alle functies gebruiken van de FRITZ!Box (Router) die is aangesloten op de internetverbinding.

Belangrijk:De instructies over de configuratie van de FRITZ!Box (router) zijn geldig voor de FRITZ!Box die de internetverbinding tot stand brengt.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

Doorvoercapaciteit van de internetverbinding van de FRITZ!Box (router) bepalen

 1. Klik op "Internet" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router).
 2. Als je een FRITZ!Box DSL gebruikt, klik je in het menu "Internet" op "DSL Information" en vervolgens op "DSL".
  • Als je een FRITZ!Box Cable gebruikt, klik je in het menu "Internet" op "Cable Information" en vervolgens op "Overview".
  • Als je een FRITZ!Box LTE gebruikt, klik je in het menu "Internet" op "LTE Information" en vervolgens op "Mobile".
 3. Bepaal welke throughput (snelheid) voor de downstream (ontvangrichting) en upstream (zendrichting) wordt weergegeven voor je internetverbinding.

DHCP-server van de FRITZ!Box (router) inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box geconfigureerd als DHCP-Server. Als je de DHCP-server hebt uitgeschakeld van de FRITZ!Box die is verbonden met de internetaansluiting, configureer dan de volgende instellingen:

 1. Klik op "Home Network" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router).
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network" of "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses" of "IP Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en wijst IP-adressen toe van xxx.20 tot xxx.200.

 6. Klik om de instellingen op te slaan op "OK".

2 FRITZ!Box (IP-client) configureren

Computer met FRITZ!Box (IP-client) verbinden

 1. Als de computer al is verbonden met de FRITZ!Box (router), verbreek dan de verbinding tussen de computer en de FRITZ!Box (router).
 2. Verbind de computer met een netwerkkabel of via het draadloze netwerk met de FRITZ!Box (IP-client).

Bedrijfsmodus in FRITZ!Box (IP-client) configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (IP-client).
 2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt op de sticker onder op het apparaat en klik op "Log In".
 3. Klik op "Internet" en vervolgens op "Account Information".
 4. Selecteer "Internet router as IP client" in de vervolgkeuzelijst "Internet connection via".
 5. Voer in de invoervelden "Downstream" en "Upstream" de betreffende datasnelheden van je internetverbinding in.

  Voorbeeld:
  Voer 50000 in voor een Downstream van 50 Mbit/s en 5000 voor een upstream van 5 Mbit/s.

 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box is nu geconfigureerd als IP-client.

Belangrijk:In deze bedrijfsmodus kun je de gebruikersinterface niet meer openen met http://fritz.box. Ga in plaats daarvan te werk zoals beschreven in de sectie "FRITZ!Box-gebruikersinterface openen" (zie hieronder).

Computer met FRITZ!Box (router) verbinden

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de computer eerst was verbonden met de FRITZ!Box (router) en je die verbinding nu opnieuw tot stand wilt brengen:

 1. Verbreek de verbinding tussen de computer en de FRITZ!Box (IP-client).
 2. Verbind de computer via een netwerkkabel of via het draadloze netwerk met de FRITZ!Box (router).

3 FRITZ!Box (IP-client) verbinden met het thuisnetwerk

Met FRITZ!Powerline als voorbeeld beschrijven we hier hoe je twee FRITZ!Boxen via het stroomnet met elkaar kunt verbinden:

Opmerking:De fabrikant van de powerline-adapter kan je informeren over het configureren van de adapter, bijvoorbeeld via het handboek.

 1. Sluit de eerste FRITZ!Powerline-adapter aan op een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box (router).
 2. Sluit de tweede FRITZ!Powerline-adapter aan op een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box (IP-client).
  • De powerline-verbinding wordt nu automatisch tot stand gebracht en de "Powerline"-leds op beide adapters blijven branden.

   Opmerking:In uitleveringstoestand gebruiken de adapters van de FRITZ!Powerline-set een uniek netwerkwachtwoord. De adapters zijn meteen klaar voor gebruik en je hoeft geen extra instellingen te configureren.

 3. Verbind de eerste FRITZ!Powerline-adapter via een netwerkkabel met een LAN-poort van de FRITZ!Box (router).
 4. Verbind de tweede FRITZ!Powerline-adapter via een netwerkkabel met de "WAN"-poort van de FRITZ!Box (IP-client).
  • Nu wordt de netwerkverbinding tot stand gebracht tussen beide FRITZ!Boxen en de "LAN"-leds op beide adapters blijven branden.

4 FRITZ!Box-gebruikersinterface openen

Gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router) openen

 • Voer in het adresveld van de webbrowser fritz.box in.

Gebruikersinterface van de FRITZ!Box (IP-client) openen

 1. Klik op "Home Network" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router).
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op de link voor de FRITZ!Box (IP-client).

  Opmerking:Als alternatief kun je de gebruikersinterface ook openen via het IP-adres die de FRITZ!Box (router) aan de FRITZ!Box (IP-client) heeft toegewezen, bijvoorbeeld 192.168.178.25. Het IP-adres kun je in de FRITZ!Box (router) onder "Home Network > Network > Network Connections" aflezen.

5 FRITZ!Box (IP-client) voor draadloos roaming configureren

Je kunt de FRITZ!Box (IP-client) gebruiken als extra draadloos basisstation. Zo kunnen je draadloze netwerkapparaten de FRITZ!Box gebruiken om toegang te krijgen tot internet en andere apparaten in het thuisnetwerk, zelfs als het draadloze netwerk van de FRITZ!Box (router) niet bereikbaar is.

Als de FRITZ!Box (router) de 2,4GHz-frequentieband gebruikt, kun je de FRITZ!Box (IP-client) zodanig configureren dat draadloze netwerkapparaten altijd automatisch verbinding maken met de FRITZ!Box met het sterkste signaal (draadloos roaming). Configureer hiervoor de volgende instellingen:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van de FRITZ!BOX (IP-client).
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voer bij het invoerveld "Name of the wireless radio network (SSID)" de naam van het draadloze netwerk van de FRITZ!Box (router) in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als je de automatische selectie van kanalen in de FRITZ!Box (router) hebt uitgeschakeld en een draadloos kanaal hebt ingesteld, dan stel je hetzelfde kanaal in op de FRITZ!Box (IP-client):
  1. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
  2. Schakel in de sectie "Radio Channel Settings" de optie "Adjust the radio channel settings" in.
  3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het kanaal dat door de FRITZ!Box (router) wordt gebruikt.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 7. Schakel de optie "WPA Encryption" in.
 8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "WPA mode" de optie "WPA2 (CCMP)".

  Opmerking:Als niet al je draadloze netwerkapparaten WPA2-versleuteling ondersteunen, kun je de WPA-modus "WPA + WPA2" gebruiken. Met deze instelling gebruiken draadloze netwerkapparaten automatisch de veiligste WPA-modus voor draadloze verbindingen.

 9. Voer in het invoerveld "Network key" de netwerksleutel van de FRITZ!Box (router) in.
 10. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.