FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

Slechte spraakkwaliteit tijdens telefoongesprekken

Een van de volgende problemen treedt soms of altijd op tijdens het bellen:

 • Je hebt problemen met echo, wegvallend of vertraagd geluid of achtergrondruis tijdens telefoongesprekken.
 • Je hoort een luide en storende sistoon wanneer je belt. 
 • De stem van een van beide partijen klinkt vervormd of haperend ("choppy").

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 FRITZ!Box opnieuw starten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

2 FRITZ!App Fon voor Android configureren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem zich voordoet wanneer je FRITZ!App Fon op een Android-apparaat gebruikt:

Alternatieve microfoon inschakelen

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "More" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop van de telefoon en vervolgens op "Advanced".
 4. Schakel de optie "Alternative microphone" in.

Microfoonvolume aanpassen

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "Meer" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop op de telefoon en tik vervolgens op "Advanced".
 4. Pas het microfoonvolume stapsgewijs aan.

3 FRITZ!Box configureren voor internettelefonie

Snelheid van de lijn instellen

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
 3. Klik op "Change connection settings".
 4. Ga naar de sectie "Connection Settings" en voer in de velden "Upstream" en "Downstream" de betreffende snelheden van je internetverbinding in.

  Voorbeeld:
  Voer 2000 in voor een upstream van 2 Mbit/s en 32000 voor een downstream van 32 Mbit/s.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Prioriteitsregel instellen voor internettelefonie

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Prioritization".
 4. Controleer onder "Real-time Applications" of er een regel voor "Internet Telephony" is ingesteld.
 5. Als er geen regel is voor internettelefonie, klik je op "New Rule".
 6. Selecteer in de betreffende vervolgkeuzelijst de optie "All devices" (standaardwaarde) als netwerkapparaat.
 7. Selecteer "Internet telephony" in de vervolgkeuzelijst "Enter the network application:".
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Andere applicaties configureren

Applicaties zoals software voor het delen van bestanden en onlinegames brengen veel gelijktijdige internetverbindingen tot stand. De functie "Traffic Shaping" van de FRITZ!Box waarborgt dat spraakgegevens prioritair zijn en gelijkmatig worden overgebracht, maar deze applicaties kunnen storingen veroorzaken die om technische redenen slechts tot op zekere hoogte kunnen worden gecompenseerd:

 1. Verminder het toegestane aantal gelijktijdige verbindingen.
 2. Verminder de maximale doorvoercapaciteit die beschikbaar is voor de applicatie.
  • Als je nog steeds storingen hebt bij het bellen via internet:

Met de functies voor echocompensatie en traffic shaping garandeert de FRITZ!Box een hoge spraakkwaliteit. Als je toch nog een echo of vertraagd geluid opmerkt of als het geluid soms kort uitvalt, ligt de oorzaak bij de gebruikte telefoon, je internetprovider of telefonieprovider. FRITZ!Box heeft hierop geen invloed.