FRITZ!Box 4040 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4040 Service

Prioritaire internettoegang voor belangrijke netwerkapplicaties en -apparaten

In de FRITZ!Box kun je definiëren welke netwerkapparaten en -applicaties hoge of lage prioriteit hebben bij de toegang tot internet. Op die manier verkrijg je bijvoorbeeld optimale reactietijden voor onlinegames, zelfs als peer-to-peer services in het FRITZ!Box-thuisnetwerk tegelijkertijd gebruikmaken van de internetverbinding. Deze methode voor het stellen van prioriteitsregels voor applicaties wordt ook wel aangeduid als Quality of Service (QoS).

Lees de volgende informatie over de diverse prioriteitscategorieën van de FRITZ!Box en volg de stappen zoals beschreven.

1 Prioriteitscategorieën van de FRITZ!Box

Er zijn diverse manieren om de prioriteit van verschillende netwerkapparaten en -applicaties te definiëren in de FRITZ!Box. Drie categorieën zijn beschikbaar:

Realtime applicaties

Netwerkapparaten en -applicaties in de categorie "real-time applications" krijgen altijd net zo veel doorvoercapaciteit op de internetverbinding toegewezen als ze nodig hebben. Als tegelijkertijd ook andere applicaties de internetverbinding gebruiken, worden de gegevens van de realtime applicaties doorgaans eerst verzonden.

Als tegelijkertijd meerdere realtime applicaties de internetverbinding gebruiken, wordt de doorvoercapaciteit gelijk verdeeld over de applicaties. De applicatie "Internet telephony" (VoIP) is een uitzondering. Deze realtime applicatie heeft altijd de hoogste prioriteit, zelfs ten opzichte van andere realtime applicaties.

Opmerking:Als een realtime applicatie de hele doorvoercapaciteit nodig heeft, is gelijktijdige gegevenstransmissie door de andere applicaties niet mogelijk.

De categorie "Real-time applications" is bij uitstek geschikt voor netwerkapplicaties die hoge eisen stellen aan doorvoercapaciteit en reactietijden (zoals internettelefonie, IPTV, video op aanvraag).

Prioritaire applicaties

90% van de uploadcapaciteit van de FRITZ!Box wordt toegewezen aan netwerkapparaten en applicaties uit de categorie "Prioritized applications", voor zover er geen realtime applicaties gebruikmaken van de internetverbinding. Apparaten en applicaties die geen prioriteit hebben, krijgen dan 10% van de uploadcapaciteit wanneer prioritaire applicaties hun volledige capaciteit gebruiken voor gegevenstransmissie.

Als meerdere prioritaire applicaties de internetverbinding gebruiken, wordt de doorvoercapaciteit gelijk verdeeld over de applicaties. De categorie "Prioritized applications" is geschikt voor applicaties die snelle reactietijden vereisen (zoals VPN en terminalapplicaties, onlinegames).

Achtergrondapplicaties

Netwerkapparaten en applicaties die zijn ingedeeld in de categorie "Background applications", krijgen altijd de laagste prioriteit wanneer de internetverbinding op volle capaciteit draait. Dus wanneer een andere applicatie de hele doorvoercapaciteit van de internetverbinding vereist, moeten alle achtergrondapplicaties wachten tot er weer capaciteit beschikbaar komt.
Als de internetverbinding niet wordt gebruikt door een andere applicatie, dan kunnen de achtergrondapplicaties de hele doorvoercapaciteit gebruiken.

De categorie "Background applications" is geschikt voor automatische updates en peer-to-peer services (bijvoorbeeld BitTorrent).

2 Prioriteitsregel configureren voor een netwerkapparaat

Als je een prioriteitsregel configureert voor een netwerkapparaat (zoals computer, gameconsole), wordt deze toegepast voor alle applicaties die op dit apparaat worden uitgevoerd:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Prioritization".
 4. Klik op "New Rule" in de sectie voor de prioriteitscategorie waarin je een netwerkapparaat wilt indelen.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst voor netwerkapparaten het betreffende netwerkapparaat.
 6. Selecteer "All" in de vervolgkeuzelijst voor netwerkapplicaties.
 7. Klik op "OK" om de regel op te slaan.

3 Prioriteitsregel configureren voor een netwerkapplicatie

Wanneer je een prioriteitsregel configureert voor een specifieke netwerkapplicatie, moet je beslissen of je de regel wilt toepassen voor alle of alleen specifieke netwerkapparaten waarop de betreffende applicatie wordt uitgevoerd:

Netwerkapplicatie toevoegen

Prioriteiten configureren

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Prioritization".
 4. Klik op "New Rule" in de sectie voor de prioriteitscategorie waarin je een netwerkapplicatie wilt indelen.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst voor netwerkapparaten het specifieke netwerkapparaat waarop de netwerkapplicatie wordt uitgevoerd.
 6. Selecteer de netwerkapplicatie in de vervolgkeuzelijst voor netwerkapplicaties.
 7. Klik op "OK" om de regel op te slaan.