FRITZ!Box 4040 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4040 Service

Instellingen opslaan en in dezelfde FRITZ!Box herstellen

Je kunt de instellingen van je FRITZ!Box opslaan in een back-upbestand en zo, indien noodzakelijk, alle of alleen bepaalde instellingen (bijvoorbeeld instellingen van het draadloos netwerk, FRITZ!Box-gebruikers) herstellen. Naast de handmatige back-up die hier wordt beschreven, kun je je instellingen automatisch laten opslaan door de push service.  De push service "Save Settings" verstuurt voor iedere update en iedere keer voordat de fabrieksinstellingen worden geladen, automatisch een e-mail met het back-upbestand.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Back-up van de gegevens van het interne geheugen maken

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Storage (NAS)".
 3. Als de optie "Storage (NAS) enabled" is ingeschakeld, klik je op "Internal memory" zodat de inhoud van FRITZ!NAS wordt weergegeven.
 4. Zet een vinkje bij de mappen en bestanden waarvan je een back-up wilt maken en klik op "Download".

2 Back-up van de instellingen maken

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Save".
 4. Voer een wachtwoord in.
 5. Klik op "Save" en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je hiernaar wordt gevraagd.
 6. Sla het bestand "FRITZ!Box[...].export" op de computer op.

3 Instellingen herstellen

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restore".
 4. Klik op "Bladeren" en selecteer het bestand "FRITZ.Box[...].export" met de instellingen die je wilt herstellen.
 5. Voer het wachtwoord in, dat je hebt opgegeven bij het opslaan van het back-upbestand.
 6. Wanneer je alleen bepaalde instellingen wilt herstellen, schakel je de optie "Select manually the settings to be restored" in.
 7. Klik op de knop "Restore" en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je hiernaar wordt gevraagd.
 8. Schakel zo nodig de instellingen in die je wilt herstellen.
 9. Klik op "Toepassen".