FRITZ!Box 4040 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4040 Service

Gedeelde bestanden en printers op een computer zijn niet beschikbaar via internet

Je hebt geen toegang tot gedeelde bestanden en printers op externe computers via de internetverbinding van je FRITZ!Box. Het is ook niet mogelijk verbinding te maken met Strato HiDrive of andere verbindingen tot stand te brengen met het SMB- of CIFS-protocol. Je kunt het SMB/CIFS-protocol ook niet gebruiken om verbinding te maken met het FRITZ!Box-thuisnetwerk via internet.

Oorzaak

  • De beveiliging van de computers in het FRITZ!Box-thuisnetwerk wordt gewaarborgd doordat in de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box alle toegang vanaf internet wordt geblokkeerd voor de TCP- en UDP-poorten 139 en 445, die worden gebruikt voor het delen van bestanden en printers ("NetBIOS Filter").

1 De applicatie configureren voor toegang tot internet zonder NetBIOS

  • Gebruik veilige overdrachtsprotocollen of configureer de applicaties voor het gebruik van veilige overdrachtsprotocollen (bijvoorbeeld VPN, HTTPS, SFTP) bij de toegang tot externe computers.

    Opmerking:Raadpleeg de betreffende documentatie voor informatie over het gebruik van de applicatie zonder het SMB/CIFS-protocol en de nodige instellingen hiervoor. Je kunt ook contact opnemen met de fabrikant.

Workaround

Als je de configuratie van de applicatie niet kunt of wilt wijzigen, schakel je het NetBIOS-filter in de FRITZ!Box uit:

Belangrijk:Wanneer het NetBIOS-filter is uitgeschakeld, kunnen computers in het thuisnetwerk vaker worden aangevallen vanaf internet. Stel dus een firewall in op alle computers in het thuisnetwerk.

  1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
  3. Klik op het tabblad "Lists".
  4. Schakel de optie "NetBIOS filter enabled" uit. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel je eerst de geavanceerde weergave in.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Je kunt applicaties gebruiken die NetBIOS-pakketten via internet uitwisselen. Dit betekent dat je ook toegang hebt tot gedeelde bestanden en printers op externe computers via de internetverbinding van de FRITZ!Box.