FRITZ!Box 6490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6490 Service

In de zenderlijst van de FRITZ!Box ontbreken tv-zenders.

Na het configureren van je FRITZ!Box voor televisieontvangst zijn niet alle onversleutelde tv-zenders van je kabelprovider zichtbaar in de zenderlijst van de FRITZ!Box.

1 Controleren of een televisie meer tv-zenders kan vinden

Om uit te sluiten dat je kabelaansluiting een storing heeft, controleer je of een televisie die is aangesloten op dezelfde aansluitdoos de onversleutelde tv-zenders kan vinden:

  1. Sluit een televisie aan op dezelfde aansluitdoos en laat deze naar zenders zoeken.

    Opmerking:Informatie over de werkwijze verkrijg je van de fabrikant van de televisie, raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

  2. Als de televisie ook niet alle onversleutelde tv-zenders kan vinden, vraag dan je kabelprovider om je kabelaansluiting te controleren.
    • Als de televisie alle onversleutelde tv-zenders kan vinden, ga je verder met de volgende maatregel.

2 Uitgebreid zoeken naar zenders starten

Start een uitgebreide zoekactie naar zenders om alle frequenties die worden gedekt door je kabelnetwerk uitgebreid te onderzoeken:

  1. Klik op "DVB-C" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "DVB-C" op "Channel Search".
  3. Schakel de optie "Comprehensive channel search" in.
  4. Klik op de knop "Start Channel Search".