FRITZ!Box 6490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6490 Service
Not your product?

Telefoon gaat niet over tijdens de configuratie in de gebruikersinterface

Wanneer je een telefoon configureert onder "Telephony > Telephony Devices > Configure New Device" in de gebruikersinterface, dan controleert de FRITZ!Box tijdens de procedure of de telefoon correct is aangesloten. Wanneer je de poort selecteert waarmee de telefoon is verbonden, wordt de vraag "Is the telephone ringing?" weergegeven. De telefoon gaat echter niet over en je kunt de configuratie niet voortzetten.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Telefoon rechtstreeks verbinden met de FRITZ!Box

De volgende stappen zijn alleen vereist als de telefoon is aangesloten op een PBX die is verbonden met de FRITZ!Box:

 • Ontkoppel de telefoon van de PBX en sluit deze rechtstreeks aan op de FRITZ!Box.
  • Als de telefoon overgaat, dan is de PBX verkeerd geconfigureerd. De fabrikant kan je aanwijzingen geven over het configureren van de PBX.

2 ISDN-telefoon aansluiten en configureren

Je telefoonnummers invoeren in de ISDN-telefoon

 1. Verwijder alle nummers die zijn geconfigureerd in de telefoon.
 2. Voer de gewenste nummers opnieuw in op de telefoon, precies zoals weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface in de instellingen voor de telefoon op de tab "FON S0".

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de telefoonnummers (MSN's) vind je in de handleiding van de telefoon. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

Eén ISDN-telefoon aansluiten

 1. Ontkoppel alle eindapparaten (zoals telefoons, PBX, faxapparaten) en kabels van de poort "FON S0".
 2. Sluit één telefoon aan op de poort "FON S0". Sluit de telefoon niet op de FRITZ!Box aan via een PBX of een ISDN-hub.
 3. Controleer of je nu kunt bellen met de ISDN-telefoon.
  • Als je niet zelf kunt bellen (uitgaande oproepen niet mogelijk):
   • Ga verder met de volgende sectie. Sluit nu nog niet andere telefoonapparaten aan.
  • Als je wel kunt bellen, dan is er een defect in een ander apparaat of in de kabel daarvan, of is een apparaat onjuist geconfigureerd (zoals onjuiste telefoonnummers, kiesregels). Ga als volgt te werk om uit te zoeken welk apparaat het probleem veroorzaakt:
   • Sluit de andere ISDN-apparaten weer aan. Sluit niet meer dan één ISDN-apparaat zonder eigen stroomtoevoer aan op de poort "FON S0".
    • Als de fout zich opnieuw voordoet nadat je een bepaald ISDN-apparaat hebt aangesloten, dan heeft dat apparaat of de kabel van dat apparaat een defect.
    • Als de fout zich opnieuw voordoet nadat je een PBX hebt aangesloten, dan is de PBX defect of verkeerd geconfigureerd (bijvoorbeeld onjuiste telefoonnummers, onjuiste kiesregels, Dial Around-services).

3 Andere telefoon testen

 • Ontkoppel de telefoon van de FRITZ!Box en sluit een andere telefoon aan op dezelfde poort.

  Belangrijk:De ISDN-telefoons die je met de FRITZ!Box verbindt, moeten geschikt zijn voor gebruik met point-to-point ISDN-verbindingen. Daarnaast mogen de kabels van ISDN-telefoons niet langer zijn dan 10 m. Point-to-multipoint ISDN-lijnen zijn gebruikelijk in de privésector en in kleine kantoren, terwijl point-to-point ISDN-verbindingen doorgaans worden gebruikt in professionele omgevingen.

  • Als de tweede telefoon overgaat, dan is de eerste telefoon of de kabel ervan defect.