FRITZ!Box 6490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6490 Service

FRITZ!OS bijwerken

FRITZ!OS is het besturingssysteem van de FRITZ!Box. Met regelmatige updates breiden we de functies uit van onze FRITZ!-producten en optimaliseren we de software voor de huidige stand van de techniek. Als je FRITZ!Box is geleverd door je kabelprovider, installeert de kabelprovider automatisch de nieuwe versie. Bij FRITZ!Box-producten die zijn gekocht in de detailhandel, kun je het meest recente FRITZ!OS snel en gemakkelijk zelf installeren met de functie "Online Update".

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

  1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "System" op "Update".

    Belangrijk:Als het menu "Update" niet beschikbaar is, is je FRITZ!Box geleverd door de kabelprovider. Bij deze apparaten installeert de kabelprovider het nieuwe FRITZ!OS automatisch. Daarom is het ook niet mogelijk en niet noodzakelijk om een update te installeren via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box. Informatie over de nieuwe versie van FRITZ!OS en mogelijke data verkrijg je bij je provider.

  3. Klik op de knop "Find New FRITZ!OS".
  4. Klik op de knop "Start Update Now".

Nu is het meest recente FRITZ!OS geïnstalleerd. Als je in de gebruikersinterface onder "System > Update > Auto-Update" de optie "Notify me about new versions of FRITZ!OS and install new versions automatically" inschakelt, worden toekomstige updates automatisch geïnstalleerd.