FRITZ!Box 6490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6490 Service

Storingen tijdens televisiekijken met FRITZ!App TV

Tijdens het televisiekijken met FRITZ!App TV treden er bij een smartphone of tablet storingen op aan het geluid en/of beeld. Er treden geen storingen op bij een televisie die is aangesloten op dezelfde aansluitdoos.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Zenders opnieuw zoeken

  1. Klik op "DVB-C" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "DVB-C" op "Channel Search".
  3. Klik op "Start Channel Search".

2 Bluetooth bij wijze van test uitschakelen

De bluetoothfunctie van de smartphone of tablet kan interfereren met de draadloze verbinding van het betreffende toestel:

  • Schakel de bluetoothfunctie van de smartphone of tablet uit tijdens het gebruik van FRITZ!App TV.

3 Beeldoptimalisatie onder iOS inschakelen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je tv kijkt met een iPhone of iPad en er bij bewegend beeld strepen door het beeld lopen:

  1. Start FRITZ!App TV.
  2. Tik op "Info".
  3. Tik in de sectie "OTHER" op "More".
  4. Schakel voor FRITZ!App TV de optie "Deinterlacing" in.

    Belangrijk:Beeldoptimalisatie kan alleen worden ingeschakeld in FRITZ!App TV, als het iOS-apparaat minstens beschikt over een A7-chip. Informatie over de technische gegevens verkrijg je rechtstreeks van Apple, bijvoorbeeld via het handboek.