FRITZ!Box 6490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6490 Service

Storingen tijdens televisiekijken via FRITZ!App TV

Tijdens het televisiekijken via FRITZ!App TV treden er bij een smartphone of tablet storingen op aan het geluid en/of beeld. Er treden geen storingen op bij een televisie die is aangesloten op dezelfde aansluitdoos.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Zenders opnieuw zoeken

  1. Klik op "DVB-C" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "DVB-C" op "Channel Search".
  3. Klik op "Start Channel Search".

2 Bluetooth bij wijze van test uitschakelen

De bluetooth-functie van de smartphone of tablet kan interfereren met de draadloze verbinding van het betreffende toestel:

  • Schakel de bluetooth-functie van de smartphone of tablet uit tijdens het gebruik van FRITZ!App TV.