FRITZ!Box 6490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6490 Service

Telefoonnummers ontbreken na automatische configuratie

Na automatische configuratie ontbreken een of meer telefoonnummers onder "Telephony > Telephone Numbers" in de gebruikersinterface.

Belangrijk:Als je je FRITZ!Box van je kabelprovider hebt ontvangen als onderdeel van je serviceovereenkomst, worden je telefoonnummers automatisch geconfigureerd in je FRITZ!Box zodra je de FRITZ!Box aansluit op je kabelverbinding. Het is niet mogelijk om later handmatig telefoonnummers van je kabelprovider toe te voegen.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laden

Mogelijk is een fout opgetreden tijdens de automatische configuratieprocedure. Je moet daarom de fabrieksinstellingen op de FRITZ!Box herstellen, zodat je de automatische configuratie van je telefoonnummers opnieuw kunt starten:

2 Contact opnemen met provider

  • Als er nog steeds telefoonnummers ontbreken, neem je rechtstreeks contact op met je kabelprovider.

    Opmerking:Je moet eerst te weten komen of de ontbrekende telefoonnummers zijn opgeslagen op de Auto Configuration Server (ACS) van je kabelprovider. Alleen medewerkers van de provider kunnen dit controleren.