FRITZ!Box 6490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6490 Service

Telefoongesprekken doorverbinden

Je kunt oproepen doorverbinden naar een extern telefoonnummer of naar een andere telefoon die ook is aangesloten op de FRITZ!Box.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Het doorverbinden vanaf een IP-telefoon, zoals FRITZ!App Fon, naar een andere telefoon wordt niet ondersteund.

1 Voorbereidingen

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als de telefoon of de telefooncentrale is verbonden met de poort voor ISDN-toestellen ("FON S0"):

Functie "automatic on-hook transfer" inschakelen

 1. Schakel de functie "automatic on-hook transfer" in voor alle ISDN-telefoons die zijn aangesloten op je FRITZ!Box (telefoongesprekken worden automatisch doorverbonden wanneer je ophangt). Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding. Je vindt deze informatie vaak onder het trefwoord "Explicit Call Transfer" (ECT).

Interne telefoonnummers toewijzen aan telefoons die zijn verbonden met een ISDN-telefooncentrale

Als je een ISDN-telefooncentrale hebt aangesloten op de FRITZ!Box, moet je alle telefoons die zijn verbonden met deze centrale configureren in de FRITZ!Box. Tijdens de configuratie wijst de FRITZ!Box automatisch interne telefoonnummers toe aan de telefoons:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Configureer elke telefoon die is aangesloten op de ISDN-telefooncentrale, als ISDN-telefoon. Klik voor elke telefoon op de knop "Configure New Device" en volg de instructies.
 4. Tijdens de configuratie laat de wizard zien welke telefoonnummers je moet toewijzen aan de telefoon. Bij analoge telefoons moet je de telefoonnummers niet toewijzen aan de telefoons zelf, maar aan de extensie van de ISDN-telefooncentrale waarop de telefoon is aangesloten.

2 Telefoongesprek doorverbinden

 1. Druk tijdens het telefoongesprek op de R-toets op de telefoon.

  Opmerking:Bij FRITZ!Fon-modellen zonder R-toets wordt de R-toets pas weergegeven zodra je een gesprek voert (softkey). De toets direct onder het pictogram neemt dan de functie van de R-toets over.

 2. Selecteer het externe telefoonnummer of ** en het interne nummer, afhankelijk waarnaar je het gesprek wilt doorverbinden.

  Voorbeeld:
  Om het gesprek naar de poort "FON 1" door te verbinden, kies je **1.

  Opmerking:Je vindt de interne telefoonnummers van de telefoontoestellen in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Telephone Book > Internal Numbers".

 3. Als je het gesprek direct wilt doorverbinden, kies je op de draadloze telefoon *4. Bij andere telefoons kun je gewoon ophangen of R4 kiezen.
  • Als je eerst wilt overleggen (ruggespraak):
   1. Wacht tot de andere deelnemer het gesprek aanneemt.
   2. Verbind na overleg het gesprek door, zoals hierboven beschreven, of kies ervoor R1 om terug te keren naar de eerste gespreksdeelnemer.