FRITZ!Box 6490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6490 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Windows-gebruiker of de onlinetijd van de gebruiker wordt niet correct weergegeven in de instellingen voor ouderlijk toezicht

Je hebt de software "FRITZ!Box Child Protection" geïnstalleerd op de computer, maar een of meer Windows-gebruikers worden niet weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Child Protection", of er worden onjuiste onlinetijden weergegeven voor Windows-gebruikers.

1 Nieuw Windows-gebruikersaccount aanmaken

Als je de gebruikersnaam van een bestaande Windows-gebruiker wijzigt, behoudt Windows de oorspronkelijke gebruikersnaam voor interne doeleinden. De oorspronkelijke gebruikersnaam wordt daarom doorgegeven aan de FRITZ!Box telkens wanneer de gebruiker toegang krijgt tot internet. Hierdoor zijn de beperkingen die je hebt geconfigureerd (voor de nieuwe gebruikersnaam) niet van toepassing.

  1. Maak een nieuw Windows-gebruikersaccount aan voor de betreffende gebruiker op de computer. Neem contact op met Microsoft als je vragen hebt.
  2. Stel ouderlijk toezicht in voor het nieuwe Windows-gebruikersaccount in de FRITZ!Box.

2 Internettoegang beperken voor computers

Bepaalde beveiligingssoftware (bijvoorbeeld firewalls, webfilters) filteren voortdurend alle netwerkcommunicatie van de computer, zelfs wanneer deze software is gedeactiveerd. Hiervoor wordt het lokale Windows-systeemaccount gebruikt. Telkens wanneer de gebruiker toegang krijgt tot internet, wordt de gebruikersnaam van het systeemaccount (gewoonlijk "System") doorgegeven aan de FRITZ!Box, en niet de naam van de Windows-gebruiker die op dat moment is ingelogd.

Als je internettoegang wilt beperken voor een computer met dergelijke beveiligingssoftware, moet je ouderlijk toezicht niet configureren voor afzonderlijke Windows-gebruikers op de computer. In plaats daarvan moet je internettoegang beperken voor de computer zelf: