FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Draadloze bereik van de FRITZ!Box met een repeater uitbreiden

Je kunt het draadloze bereik (WiFi) van je FRITZ!Box met internettoegang (basisstation) uitbreiden door extra FRITZ!Boxen als repeater te configureren. Hierdoor kun je

 • computers, smartphones en andere netwerk- en telefoonapparatuur die zijn verbonden met de FRITZ!Box (repeater), volledig integreren in je thuisnetwerk. Met deze apparaten kun je dan alle internet- en telefoniediensten gebruiken die zijn geconfigureerd in de FRITZ!Box (basisstation).
 • je gasten toestaan het draadloze gastnetwerk te gebruiken voor snelle en veilige toegang tot internet, zelfs wanneer ze zich ver van de FRITZ!Box (basisstation) bevinden. De draadloze netwerkapparaten die door je gasten worden gebruikt blijven daarbij volledig gescheiden van je thuisnetwerk.

Hieronder leggen we uit hoe je een extra FRITZ!Box als repeater configureert. In plaats van een FRITZ!Box kun je echter ook een FRITZ!WLAN Repeater gebruiken.

Belangrijk:De instructies voor de configuratie van het basisstation hebben betrekking op het bovengenoemde model FRITZ!Box. Handleidingen voor andere modellen vind je in het servicebereik van de betreffende FRITZ!Box op avm.de.

Voorwaarden / Beperkingen

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Basisstation configureren

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box al volledig geconfigureerd om te worden gebruikt als basisstation. De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als je de draadloze instellingen van de FRITZ!Box hebt veranderd:

Draadloos netwerk inschakelen

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel het draadloze netwerk in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Naam van het draadloze netwerk (SSID) weergeven

Controleer of de naam van het draadloze netwerk van het basisstation zichtbaar is:

Opmerking: Het verbergen van de naam van het draadloze netwerk kan een veiligheidsrisico vormen (zie 5 Wi-Fi security myths you must abandon now).

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel de optie "Name of the wireless radio network visible" in. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

MAC-adresfilter tijdelijk uitschakelen

Tijdens de configuratie mag de MAC-adresfilter van het basisstation niet zijn ingeschakeld:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 3. Schakel de optie "Allow all new wireless devices" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Je kunt de MAC-adresfilter opnieuw inschakelen zodra de configuratie van de draadloze verbinding tussen de repeater en het basisstation is voltooid.

2 Repeater configureren

Voorbereidingen

 1. Verbind een computer met een netwerkkabel of via het draadloze netwerk met de FRITZ!Box die je wilt gebruiken als repeater. Als de computer al is verbonden met de FRITZ!Box die de internetverbinding tot stand brengt, verbreek je deze verbinding.

Draadloze instellingen aanpassen

Configureer de volgende instellingen in de repeater, zodat je draadloze netwerkapparaten altijd automatisch verbinding maken met de FRITZ!Box met de sterkste ontvangst (draadloos roamen):

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voor de gebruikte frequentieband voer je dezelfde "Name of the wireless radio network (SSID)" in, als die je hebt ingevoerd in het basisstation. Als de repeater meerdere frequentiebanden ondersteunt, er wordt er echter maar één weergegeven, schakel je eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 6. Schakel de optie "WPA Encryption" in.
 7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "WPA mode" de optie "WPA2 (CCMP)". Als niet al je draadloze netwerkapparaten WPA2-versleuteling ondersteunen, selecteer dan de optie "WPA + WPA2".
 8. Voer in het invoerveld "Network key" dezelfde draadloze netwerksleutel in als de draadloze netwerksleutel die is geconfigureerd in het basisstation.
 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Bedrijfsmodus configureren

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Mesh/Repeater" of "Repeater". Als het menu niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 3. Schakel de optie "Repeater" in.
 4. Selecteer onder "Access Point Selection" het basisstation aan de hand van de naam van het draadloze netwerk (SSID). Als het basisstation niet in de lijst staat, verklein je de afstand tussen het basisstation en de repeater en klik je op de knop "Refresh List".
 5. Voer in het invoerveld "Network key" de draadloze netwerksleutel van het basisstation in.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Nu is de draadloze verbinding tussen beide FRITZ!Boxen tot stand gebracht.

3 Repeater optimaal plaatsen

 1. Plaats de repeater op een plaats waar andere draadloze netwerkapparaten (bijvoorbeeld smartphone, tablet) storingsvrij draadloze verbindingen tot stand kunnen brengen met de FRITZ!Box (basisstation).
 2. Plaats de repeater niet direct in een hoek van de kamer.
 3. Plaats de repeater indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 4. Plaats de repeater indien mogelijk zo hoog mogelijk in een ruimte, bijvoorbeeld boven op een kast.
 5. Zorg ervoor dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen repeater en basisstation. Vooral objecten van metaal of waterhoudende objecten zoals bijvoorbeeld radiatoren, een koelkast en zelfs kamerplanten verminderen duidelijk de kwaliteit van het draadloze signaal.
 6. Plaats de repeater niet in de buurt van andere zenders zoals bijvoorbeeld een magnetron, draadloze speakers of bluetoothapparaat.

4 Telefonie configureren

Als je de telefoonnummers die in het basisstation zijn geconfigureerd, ook wilt gebruiken met telefoons die zijn verbonden met de repeater:

5 Gebruikersinterface openen

Je kunt de gebruikersinterface van het basisstation zoals gewoonlijk openen via fritz.box. Via het thuisnetwerkoverzicht van het basisstation heb je toegang tot de gebruikersinterface van de repeater:

 1. Klik op "Home Network" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (basisstation).
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Devices and Users".
 4. Klik op de link van de repeater.

  Opmerking:Je kunt de gebruikersinterface ook rechtstreeks openen via het IP-adres dat het basisstation heeft toegewezen aan de repeater, bijvoorbeeld 192.168.178.25. Het IP-adres kun je aflezen in de FRITZ!Box (basisstation) onder "Devices and Users".