FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

FRITZ!OS van de FRITZ!Box herstellen

Met het herstelprogramma kun je de functionaliteit van de FRITZ!Box herstellen. Het herstelprogramma zet de FRITZ!Box terug naar de staat waarin deze werd geleverd en wist alle instellingen die verhinderen dat de FRITZ!Box correct werkt.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Op de computer is Windows 10 / 8 / 7 geïnstalleerd.

1 Telefoonboek opslaan

Als je telefoonboeken hebt aangemaakt in de FRITZ!Box, kun je deze eerst opslaan, zodat je ze snel en gemakkelijk weer kunt herstellen nadat de FRITZ!Box is teruggezet naar de toestand van de levering:

2 Herstelprogramma downloaden

 1. Open in een webbrowser ftp://ftp.avm.de/fritz.box/.
 2. Navigeer naar de map voor je FRITZ!Box-model, vervolgens naar de submap "x_misc" en ten slotte naar de map "english".

  Opmerking: De volledige modelaanduiding van je FRITZ!Box staat vermeld in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op de pagina "Overview" en op de onderkant van het apparaat.

 3. Download het herstelprogramma voor je FRITZ!Box met de bestandsextensie ".exe" naar je computer.

3 FRITZ!Box met de computer verbinden

 1. Gebruik de meegeleverde netwerkkabel om de computer rechtstreeks aan te sluiten op een LAN-poort van je FRITZ!Box.
 2. Verbreek alle andere verbindingen tussen de FRITZ!Box en netwerk- en USB-apparaten.

4 Firewalls uitschakelen

LET OP!Schakel de firewalls alleen uit voor het uitvoeren van het herstelprogramma en start deze weer voordat een internetverbinding wordt opgebouwd. Deze programma's beschermen je computer tegen indringers vanaf internet en het uitvoeren van kwaadaardige programma's (bijvoorbeeld computervirussen).

 1. Verbreek de internetverbinding van de FRITZ!Box en maak pas weer verbinding wanneer de firewall is gestart.
 2. Stel alle firewalls op je computer (bijvoorbeeld ZoneAlarm, Norton Security) zodanig in, dat ze niet automatisch opnieuw worden ingeschakeld bij het opnieuw opstarten van de computer.
 3. Schakel alle firewalls uit.
 4. Schakel de Windows-firewall uit:

  Windows 10

  1. Klik in de taakbalk van Windows op "Start" en vervolgens op "Instellingen" .
  2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en Internet" en dan op "Windows Firewall".
  3. Schakel de Windows-firewall uit.

  Windows 8

  1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + X in en klik op "Configuratiescherm" in het contextmenu.
  2. Selecteer "Systeem en beveiliging" en vervolgens "Windows Firewall".
  3. Schakel de Windows-firewall uit.

  Windows 7

  1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Configuratiescherm".
  2. Selecteer rechtsboven onder "Weergeven op:" de optie "Categorie" ().
  3. Klik op "Systeem en beveiliging" en vervolgens op "Windows Firewall".
  4. Schakel de Windows-firewall uit.

5 Herstelprogramma uitvoeren

 1. Start het bestand "fritz.box_...recover-image.exe" en klik op "Verder".
 2. Volg de instructies.

  Opmerking:Het is geen fout als het programma de FRITZ!Box niet zoekt onder het IP-adres 192.168.178.1, maar onder een ander IP-adres. Het proces wordt hierdoor niet belemmerd.

 3. Als het programma een foutmelding weergeeft, bijvoorbeeld "Recovery failed due to an error", voer je het programma opnieuw uit. Als het herstellen na meerdere pogingen mislukt, voer je het herstelprogramma uit op een andere computer.
  • Als het programma de melding "Complete - FRITZ!Box successfully restored!" weergeeft, is het herstelproces met succes afgerond.