FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Schakelen instellen voor een groep smart apparaten in het thuisnetwerk

Je kunt meerdere smart apparaten in het thuisnetwerk combineren in een groep en vervolgens alle verbonden apparaten tegelijk schakelen. Je kunt de groep handmatig of automatisch schakelen, of een combinatie van schakelopties gebruiken.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

1 Groep aanmaken

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de knop (Algemeen) naast een smart apparaat in het thuisnetwerk dat je wilt toevoegen aan de groep.
 4. Klik op "Create new group" in de sectie "Group Switching", voer een naam in voor de groep en klik op "OK".
  • Het venster wordt gesloten.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Smart apparaten in het thuisnetwerk toewijzen aan een groep

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de knop (Algemeen) naast een smart apparaat in het thuisnetwerk dat je wilt toevoegen aan de groep.
 4. Selecteer de naam van een groep in de sectie "Group Switching".
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 6. Herhaal de stappen 1 tot en met 3 voor alle smart apparaten in je thuisnetwerk die je samen wilt kunnen schakelen in de groep.

3 Groep schakelen

Er zijn diverse schakelopties die ook kunnen worden gecombineerd. Als bijvoorbeeld automatisch schakelen is ingeschakeld voor een groep, dan kan de groep ook handmatig worden geschakeld:

Groep automatisch schakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de knop (Automatisch schakelen) naast een smart apparaat in je thuisnetwerk dat deel uitmaakt van de groep.
 4. Configureer de gewenste schakeltijden (bijvoorbeeld met Google-agenda) in de sectie "Automatic Switching".
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

De schakelinstelling wordt toegepast op alle apparaten in de groep. Als je wijzigingen aanbrengt in de instellingen voor automatisch schakelen van één smart apparaat in je thuisnetwerk, worden de wijzigingen toegepast op alle apparaten in de groep.

Groep handmatig schakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de aan/uit-schakelaar voor "Group switch" in de sectie "Group [naam van de groep]".

  Opmerking:Je kunt ook het menu van je FRITZ!Fon (onder "Home Network" > "Smart Home") gebruiken om de groep smart apparaten in je thuisnetwerk handmatig te schakelen of MyFRITZ!App gebruiken om handmatig te schakelen via internet.

Als je automatisch schakelen ook instelt voor de groep, dan wordt automatisch schakelen weer toegepast op de groep op het moment van de volgende automatische schakeling voor de groep.

Wanneer het schakelen van groepen is ingeschakeld, kun je de knop op een smart apparaat in je thuisnetwerk gebruiken om het apparaat handmatig te schakelen, of je kunt de FRITZ!Box-gebruikersinterface gebruiken (in het menu "Home Network" onder "Smart Home”). Op het moment van de volgende schakeling voor de groep worden de instellingen voor het schakelen van de groep weer toegepast op het apparaat.