FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

FRITZ!VPN kan geen VPN-verbinding tot stand brengen met de FRITZ!Box

Je kunt geen VPN-verbinding met de FRITZ!Box tot stand brengen via de FRITZ!VPN-software. Mogelijk wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven in het logboek van FRITZ!VPN:

 • "Timeout, could not contact the remote site."
 • "Could not resolve the name of the remote site."
 • "The VPN connection cannot be established because FRITZ!VPN could not find any active connection to the Internet. Please connect to the Internet first."

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Controleren of een publiek IP-adres is verkregen

Een VPN-verbinding met de FRITZ!Box is alleen mogelijk als de internetprovider een IPv4-adres uit het publieke adresbereik toewijst aan de FRITZ!Box tijdens het maken van de internetverbinding:

2 De inlogstatus controleren van de domeinnaam van de FRITZ!Box

Als de VPN-verbinding af en toe niet tot stand kan worden gebracht, dan is er mogelijk een probleem met de dynamische DNS-service of met MyFRITZ!. Controleer dan, wanneer je probeert een VPN-verbinding tot stand te brengen, of de FRITZ!Box heeft kunnen inloggen bij de dynamische DNS-service of bij MyFRITZ!:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Online Monitor" in het menu "Internet".
 3. Controleer of de status "logged on successfully" wordt weergegeven voor dynamisch DNS, of controleer of MyFRITZ! de status 'actief' heeft.
  • Als de status "logged on successfully" wordt weergegeven voor dynamisch DNS, of als MyFRITZ! de status 'actief' heeft:
   • Ga verder met de volgende sectie.
  • Als de status "logged on successfully" niet wordt weergegeven voor dynamisch DNS of als de status van MyFRITZ! niet 'actief' is:
   • Wacht tot de technische problemen zijn opgelost en probeer de VPN-verbinding later tot stand te brengen. In het geval van een permanente fout configureer je het dynamische DNS-account of het MyFRITZ!-account opnieuw of neem je contact op met de provider van dynamisch DNS.

3 Stuurprogramma voor mobiel breedband wordt niet ondersteund

De FRITZ!VPN-software kan momenteel niet worden gebruikt met het stuurprogramma voor mobiel breedband voor Windows 8 / 7 of Huawei ("HUAWEI Mobile Connect"). Als de internetverbinding tot stand is gebracht met een modem of dongle voor mobiel breedband die voldoet aan de LTE- of UMTS-standaard voor mobiel, en de modem of dongle dit stuurprogramma gebruikt, kun je geen VPN-verbinding maken met FRITZ!VPN.

Workaround

Je kunt de FRITZ!VPN-software gebruiken als de modem of dongle voor mobiel breedband ook werkt zonder stuurprogramma voor mobiel breedband:

 • Stel de modem of dongle voor mobiel breedband zo in dat deze een ander stuurprogramma gebruikt (bijvoorbeeld een stuurprogramma voor "WAN-Miniport(IP)") in plaats van het stuurprogramma voor mobiel breedband voor Windows 8 / 7 of Huawei.

  Opmerking:Informatie over het gebruik van de modem of dongle voor mobiel breedband met andere stuurprogramma's vind je in de handleiding van het apparaat. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

4 Firewall configureren voor FRITZ!VPN

Als de internetverbinding tussen je computer en FRITZ!VPN wordt beveiligd met een firewall (bijvoorbeeld softwarefirewall of NAT-router), kan het nodig zijn om de poorten te openen en de IP-protocollen in te schakelen die worden vereist door FRITZ!VPN voordat je een VPN-verbinding tot stand kunt brengen:

5 IP-netwerken aanpassen

VPN-communicatie is alleen mogelijk als de computer met FRITZ!VPN en de FRITZ!Box verschillende IP-netwerken gebruiken. Als de computer met FRITZ!VPN en de FRITZ!Box hetzelfde IP-netwerk gebruiken, moet je de IP-instellingen wijzigen op de computer met FRITZ!VPN of op de externe FRITZ!Box:

Voorbeeld:
In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0). Dit betekent dat het IP-netwerk 192.168.178.0 wordt gebruikt.
Als de computer met FRITZ!VPN het IP-adres 192.168.20.13 (subnetmasker 255.255.255.0) verkrijgt via DHCP, dan maakt de computer deel uit van het IP-netwerk 192.168.20.0 en kan een VPN-verbinding met de FRITZ!Box worden gemaakt.
Als de computer met FRITZ!VPN ook is verbonden met een FRITZ!Box en beide FRITZ!Boxes het IP-netwerk 192.168.178.0 gebruiken, dan kan er geen VPN-verbinding tot stand worden gebracht.

 • Wijzig het IP-adres van de computer met FRITZ!VPN,

  Belangrijk:Als de computer deel uitmaakt van een netwerk (bijvoorbeeld van een andere FRITZ!Box), dan moet het hele IP-netwerk worden gewijzigd.

  • of:
   1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
   2. Klik op "Network" in het menu "Home Network".
   3. Klik op de tab "Network Settings".
   4. Klik op de knop "IPv4 Addresses".
   5. Voer een IP-adres van een ander IP-netwerk in (bijvoorbeeld 192.168.10.1).
   6. Voer het subnetmasker in (bijvoorbeeld 255.255.255.0) dat overeenkomt met het IP-netwerk.
   7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
   8. Klik op "Permit Access" in het menu "Internet".
   9. Klik op de tab "VPN".
   10. Verwijder alle weergegeven VPN-verbindingen.
   11. Verwijder de VPN-verbinding in Configure FRITZ!VPN en de VPN-verbinding in FRITZ!VPN.
   12. Configureer opnieuw een VPN-verbinding tussen FRITZ!VPN en de FRITZ!Box.

6 VPN-verbindingen verwijderen en opnieuw configureren

Als de VPN-verbinding helemaal niet tot stand kan worden gebracht, dan is de VPN-configuratie in FRITZ!VPN of de FRITZ!Box onjuist (bijvoorbeeld vanwege een typfout, een onjuiste MyFRITZ!- of dynamische DNS-domeinnaam of een fout die is gemaakt tijdens het bewerken van het CFG-bestand). Je moet de VPN-verbinding dan opnieuw configureren:

 1. Verwijder de VPN-verbinding in de software Configure FRITZ!Box VPN Connection.
 2. Verwijder de VPN-verbinding in de FRITZ!VPN-software en in de FRITZ!Box.
 3. Configureer opnieuw een VPN-verbinding tussen FRITZ!VPN en de FRITZ!Box.