FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

FRITZ!OS bijwerken

FRITZ!OS is de software in de FRITZ!Box waarmee alle functies worden beheerd. We leveren regelmatig nieuwe versies van FRITZ!OS om de functies van je FRITZ!Box te verbeteren of nieuwe functies toe te voegen. Je kunt deze updates gratis downloaden van internet.

Met de functie "Online Update" kun je het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box snel en gemakkelijk installeren.
Als de "online update" niet lukt, bijvoorbeeld wanneer de FRITZ!Box geen verbinding heeft met internet, kun je de firmware handmatig bijwerken.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

  1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Update" of "Firmware Update" in het menu "System".
  3. Klik op de knop "Find New FRITZ!OS" of "Find New Firmware".
  4. Als een nieuwe versie wordt gevonden, wordt de knop "Start Update Now" of "Start Firmware Update Now" weergegeven. Klik op de knop om de update te starten.

Zolang de "Info"-led knippert, wordt de update naar de FRITZ!Box overgedragen.

Het nieuwste FRITZ!OS is nu geïnstalleerd en je kunt nu diverse nieuwe functies gebruiken.

Opmerking:Toekomstige updates kun je automatisch laten installeren, als je in de gebruikersinterface in het menu "System", "Update", het tabblad "Automatic update" of "Auto Update" een van de opties selecteert.