FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Regelmatige onderbrekingen van de LTE-verbinding

De LTE-verbinding tussen de FRITZ!Box en de LTE-provider wordt vaak (meerdere malen per dag) onderbroken. Gedurende deze tijd knippert de "Power"-led van de FRITZ!Box en blijft branden als de Internetverbinding opnieuw tot stand is gebracht. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt mogelijk de volgende foutmelding weergegeven:

"LTE no longer responding"

Oorzaak

 • De stabiliteit van de LTE-verbinding hangt o.a. af van factoren zoals de afstand tot het LTE-basisstation en het afschermingseffect van de muren in je woning en kan onder andere ook worden beïnvloed door verkeerd aangesloten LTE-antennes of storingen bij de LTE-provider.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Controleer of de gebeurtenissen die worden weergegeven, ook hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad of dat er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die na het moment van de storing zijn opgetreden.
 4. Als er ook gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden nadat de fout is opgetreden, voer je de maatregelen uit in onze handleiding FRITZ!Box start af en toe opnieuw op.

2 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente LTE-techniek die wordt gebruikt in de radiocellen van LTE-providers.

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

3 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de LTE-antennes:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Selecteer als frequentieband "Only 2.6 GHz / band 7", omdat op de 2,6GHz-frequentieband doorgaans hogere doorvoersnelheden kunnen worden bereikt dan op de 800MHz-frequentieband. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 6. Klik op het tabblad "Reception".
 7. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu wordt de huidige signaalsterkte van de antennes weergegeven via de leds van de FRITZ!Box (in vijf niveaus) en in de gebruikersinterface.
 8. Kies voor de FRITZ!Box een plaats waar de signaalsterkte zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de LTE-cel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de LTE-cel is gericht.
  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 9. Als de kwaliteit van de LTE-verbinding op de 2,6GHz-frequentieband niet voldoende is:
   1. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
   2. Selecteer de frequentieband "Only 800 GHz / band 20".
   3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
   4. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
   5. Klik op het tabblad "Reception".
   6. Start de richthulp en plaats de FRITZ!Box opnieuw.

4 FRITZ!Box niet geschikt voor LTE-buitengebied

Als je de FRITZ!Box gebruikt in het randgebied (buitengebied) van het LTE-dekkingsgebied van je LTE-provider, dan zijn de geïntegreerde LTE-antennes mogelijk niet voldoende voor een LTE-verbinding. Een oplossing door de FRITZ!Box is daarom niet mogelijk.

Opmerking:Er zijn FRITZ!Box-modellen waaraan de externe antennes (bijvoorbeeld voor balkon of dak) kunnen worden aangesloten. Deze modellen zijn geschikt voor gebruik in het buitengebied. Informatie over deze modellen ontvang je van ons verkoopteam. Of de locatie van de FRITZ!Box tot het binnen- of buitengebied van het LTE-dekkingsgebied behoort, kun je bij je LTE-provider navragen.