FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Doorvoercapaciteit van mobiele netwerk is te laag

De doorvoercapaciteit die de FRITZ!Box in de gebruikersinterface weergeeft voor het mobiele netwerk, is aanzienlijk lager dan de snelheid die de mobielenetwerkprovider garandeert.

Oorzaak

 • De doorvoercapaciteit van de mobielenetwerkverbinding hangt o.a. af van factoren zoals de afstand tot het basisstation voor mobiele communicatie en het afschermingseffect van de muren in je woning, van nabijgelegen woningen en van bomen. Storm en andere gebruikers binnen dezelfde radiocel kunnen ook leiden tot een lagere doorvoercapaciteit.

  Belangrijk:Op veel locaties is het niet mogelijk de overeengekomen doorvoercapaciteit volledig te bereiken. Daarom zeggen providers van mobiele netwerken dat ze snelheden aanbieden tot een bepaalde waarde ("tot").

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door de installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente LTE-techniek wordt gebruikt in de radiocellen van LTE-providers.

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de LTE-antennes:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Selecteer als frequentieband "Only 2.6 GHz / band 7". Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.

  Opmerking:Doorgaans kun je met de 2,6GHz-frequentieband een hogere gegevensdoorvoer verkrijgen dan met de 800MHz-frequentieband .

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 6. Klik op het tabblad "Reception".
 7. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu geeft de FRITZ!Box de signaalsterkte van de beide LTE-antennes weer.

   Opmerking:Als de richthulp actief is, geven de leds van de FRITZ!Box de huidige signaalsterkte op vijf niveaus weer. Daardoor kun je de FRITZ!Box ook optimaal plaatsen zonder de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 8. Kies een plaats voor de FRITZ!Box waarop de weergegeven waarde zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de LTE-cel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de LTE-cel is gericht.
  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, dus niet direct achter of onder een obstakel (bijvoorbeeld kast, verwarming).
 9. Als de kwaliteit van de LTE-verbinding in de 2,6GHz-frequentieband niet voldoende is:
   1. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
   2. Selecteer de frequentieband "Only 800 GHz / band 20".
   3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
   4. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
   5. Klik op het tabblad "Reception".
   6. Start de richthulp en plaats de FRITZ!Box opnieuw.

3 Contact opnemen met provider

Je mobielenetwerkprovider heeft de mobielenetwerkverbinding mogelijk afgeknepen als je een bepaald datalimiet hebt overschreden, of er is een storing bij je provider.

 1. Neem contact op met je mobielenetwerkprovider om de mobielenetwerkverbinding te laten controleren.