FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

IP-telefoon registreren bij de FRITZ!Box en instellingen configureren

Je kunt een totaal van tien IP-telefoons registreren bij de FRITZ!Box. IP- of SIP-telefoons zijn telefoons voor internettelefonie (VoIP). Een dergelijke telefoon kan een telefoonapparaat (hardphone) zijn, of een combinatie van een adapter en gewone telefoon, of een softwareoplossing voor je computer.

Als je je IP-telefoon met de FRITZ!Box verbindt via internet of een VPN-verbinding, kun je via de FRITZ!Box niet alleen bellen vanuit je huis, maar overal waar je maar wilt.

Vereisten / Beperkingen

 • Je kunt maximaal tien IP-telefoons registreren (met inbegrip van FRITZ!App Fon).
 • De FRITZ!Box (IP-adres 192.168.178.1 in de fabrieksinstellingen) moet een IP-adres gebruiken uit een van de volgende bereiken van private IP-adressen:
  • 192.168.0.0 - 192.168.255.255
  • 172.16.0.0 - 172.31.255.255
  • 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 • De IP-telefoon moet een IP-adres gebruiken uit het IP-adresbereik van de FRITZ!Box.

  Opmerking:Deze vereisten zijn niet van toepassing als je de telefoon wilt registreren via een VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Boxes.

 • Je kunt een IP-telefoon niet registreren via gasttoegang.
 • Je kunt IP-telefoons niet gebruiken voor fax- en gegevensverbindingen.
 • Met een IP-telefoon kun je maximaal twee gesprekken tegelijk voeren via internet.
 • Diverse FRITZ!Box-functies kunnen niet worden gebruikt met IP- telefoons. Dit geldt bij individuele nummers bijvoorbeeld voor functies als doorverbinden, oproep weigeren indien bezet (busy on busy), terugbellen indien bezet / geen antwoord en niet storen, en voor de mogelijkheid om bepaalde FRITZ!Box-functies te beheren, zoals in- en uitschakelen van draadloos LAN, het laden van de fabrieksinstellingen of het instellen van nieuwe oproepomleidingen.

1 Telefoon verbinden met de FRITZ!Box

2 Telefoon configureren in de FRITZ!Box

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "Configure New Device".
 4. Schakel de optie "Telephone (with or without answering machine)" in en klik op "Next".
 5. Schakel de optie "LAN/WLAN (IP telephone)" in en klik op "Next".
 6. Voer een wachtwoord naar keuze in en klik op "Next".
 7. Selecteer het nummer dat je wilt gebruiken om te bellen.
 8. Klik op "Next".
 9. Selecteer de telefoonnummers waarop de telefoon moet reageren.
 10. Klik op "Next" en vervolgens op "Finish" om je instellingen op te slaan.

3 Registratiegegevens invoeren op de telefoon

 • Voer op je telefoon een internetnummer in met de volgende registratiegegevens:
  • SIP-registrar:
   • Voer fritz.box of het IP-adres van de FRITZ!Box (192.168.178.1 in de fabrieksinstellingen) in als je de telefoon alleen thuis wilt gebruiken.

    Belangrijk:Als de registratie van de telefoon mislukt of als je niet kunt bellen, voer je het IP-adres van de FRITZ!Box in.

   • of
   • Voer het publieke IP-adres van de FRITZ!Box in als je de IP-telefoon via internet wilt registreren bij de FRITZ!Box.

    Opmerking:De meeste internetproviders laten de internetverbinding automatisch ("automatic disconnection") elke dag verbreken en wijzen de FRITZ!Box een ander IP-adres toe wanneer de verbinding automatisch wordt hersteld. De FRITZ!Box is altijd toegankelijk vanaf internet onder de MyFRITZ!-domeinnaam, zelfs als het publieke IP-adres regelmatig verandert.

  • Gebruikersnaam:
   • Voer de gebruikersnaam in zoals weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface (bijvoorbeeld 620).
  • Wachtwoord:
   • Voer hetzelfde wachtwoord op de telefoon in als het wachtwoord dat je hebt ingevoerd in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  • STUN-server:
   • Voer geen STUN-server in.

Je kunt je telefoon gebruiken om te bellen met de telefoonnummers die je hebt geconfigureerd.

4 Telefoon configureren voor registratie vanaf internet

De volgende stap is alleen vereist als je de IP-telefoon bij de FRITZ!Box wilt registreren vanaf internet. Met deze instelling kun je de IP-telefoon zichzelf laten registreren, zelfs zonder IP-adres uit het IP-adresbereik van de FRITZ!Box:

Belangrijk:Je kunt telefoons registreren en gebruiken die toegang hebben tot de FRITZ!Box via internet. We kunnen echter niet garanderen dat deze functie werkt, want de registratie hangt af van externe factoren waarop de FRITZ!Box geen invloed heeft.

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "Edit" voor de betreffende telefoon.
 4. Klik op de tab "Account Information".
 5. Schakel de optie "Allow registration from the Internet" in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

5 Ondersteunde telefoonfuncties

Diverse FRITZ!Box-functies zijn normaal toegankelijk via het toetsenblok van een telefoon. Op IP-telefoons werkt dit echter alleen tot op zekere hoogte. De functies CLIP (weergave van beller-id) en CLIR (verbergen van eigen beller-id) kunnen ook worden gebruikt wanneer je belt met een IP-telefoon. Je kunt ook interne telefoongesprekken voeren met andere telefoons, oproepen opnemen van andere telefoons die zijn verbonden met de FRITZ!Box, en snelkiesnummers en vanity codes uit het FRITZ!Box-telefoonboek gebruiken.

Opmerking:Je vindt de interne nummers van je telefoonapparaten in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Telephone Book > Internal Numbers".