FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Af en toe opnieuw opstarten: meerdere leds knipperen

De FRITZ!Box start af en toe opnieuw op. Daarbij knipperen alle of meerdere leds ononderbroken. Het opnieuw opstarten treedt bijvoorbeeld een paar keer per week op, verschillende keren per dag of bij specifieke gebeurtenissen of acties, maar niet voortdurend.

Belangrijk:Als de FRITZ!Box voortdurend opnieuw opstart, ga je te werk zoals beschreven in deze handleiding.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

  1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Juiste netvoeding gebruiken

Het gebruik van een verkeerde netvoeding voor de FRITZ!Box is een van de meest voorkomende oorzaken van storingen:

  1. Sluit de FRITZ!Box met een geschikte netvoeding op de stroomvoorziening aan.

3 File sharing software configureren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als je file sharing software gebruikt (bijvoorbeeld eMule, BitTorrent):

  1. Verminder in de file sharing software het aantal toegestane gelijktijdige verbindingen.

4 FRITZ!Box en instellingen controleren

Fabrieksinstellingen laden

  1. Laad de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box.

Instellingen controleren

  1. Configureer de basisfuncties van de FRITZ!Box opnieuw.
  2. Controleer of het probleem nog steeds optreedt.
  3. Als het probleem niet meer optreedt, configureer de FRITZ!Box dan volledig opnieuw. De FRITZ!Box had foutieve instellingen.
    • Als het probleem nog steeds optreedt, zet de FRITZ!Box dan terug met behulp van het herstelprogramma. De FRITZ!Box bevindt zich in een fouttoestand.

Als de de FRITZ!Box nu nog steeds opnieuw blijft opstarten, wordt dit veroorzaakt door een beveiligingsmechanisme dat de FRITZ!Box beschermt tegen fouten die bijvoorbeeld ontstaan door door overbelasting. Door het automatisch opnieuw opstarten wordt de gewone bedrijfsmodus van de FRITZ!Box hersteld.