FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Voortdurend opnieuw opstarten: Meerdere lampjes knipperen

De FRITZ!Box start voortdurend opnieuw op. Daarbij knipperen alle of meerdere leds herhaaldelijk kort of ononderbroken achter elkaar. Door het permanent opnieuw opstarten heb je geen toegang tot de gebruikersinterface van de FRITZ!Box. Bepaalde of alle functies van de FRITZ!Box werken niet goed.

Belangrijk:Als de FRITZ!Box af en toe opnieuw opstart, ga je te werk zoals beschreven in deze handleiding.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 FRITZ!Box opnieuw opstarten

  • Ontkoppel de FRITZ!Box gedurende 5 seconden van de stroomvoorziening.

    Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Box blijven daarbij behouden. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer 2 minuten. Gedurende deze tijd heb je geen toegang tot de gebruikersinterface.

2 Juiste netvoeding gebruiken

Het gebruik van een ongeschikte netvoeding voor de FRITZ!Box is een van de meest voorkomende oorzaken van storingen. Vaak wordt bijvoorbeeld de netvoeding van een ander FRITZ!Box-model gebruikt:

3 FRITZ!Box terugzetten