FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

"Power"-led knippert

De "Power"-led van de FRITZ!Box knippert? ✔ Hier kom je te weten wat dit betekent en hoe je het probleem oplost.

Je FRITZ!Box brengt een verbinding met je LTE-provider tot stand zodra je je simkaart hebt geplaatst en je de PIN hebt ingevoerd in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Dit kan tot 2 minuten duren. Gedurende deze tijd knippert de "Power"-led van de FRITZ!Box en blijft branden zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Met deze handleiding kun je het volgende probleem oplossen:

 • De "Power"-led van de FRITZ!Box knippert continu en je krijgt geen toegang tot internet.

In de Event Log van de FRITZ!Box wordt dan een of meer van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "No LTE network was found within range."
 • "LTE connection could not be established. Reason: network timeout."
 • "Could not establish LTE connection.
  Reason: EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_IN_THIS_PLMN"

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection".
 4. Als de FRITZ!Box weergeeft dat de LTE-verbinding af en toe tot stand wordt gebracht en telkens weer afbreekt, voer je de maatregelen uit in de handleiding FRITZ!Box meldt regelmatige onderbrekingen van de LTE-verbinding.

2 Controleren of het LTE-netwerk wordt ondersteund

De FRITZ!Box ondersteunt LTE-netwerken op de 800MHz- en 2,6GHz-frequentiebanden. De FRITZ!Box ondersteunt geen andere frequentiebanden.

Opmerking:De FRITZ!Box ondersteunt bijvoorbeeld niet de 1,8GHz-frequentieband, die door sommige providers in bepaalde regio's wordt gebruikt. Informatie over de frequentieband die in jouw regio wordt gebruikt verkrijg je bij je LTE-provider.

3 Simkaart controleren

Een verkeerd geplaatste, beschadigde of verkeerde simkaart blijft vaak onopgemerkt. Controleer daarom de simkaart in de FRITZ!Box:

 1. Druk kort op de simkaart om deze uit de simkaartsleuf te verwijderen.
 2. Controleer of dit de simkaart in het formaat mini-SIM (25 x 15 x 0,76 mm) is die je hebt ontvangen van je LTE-provider en of de contactpunten erop onbeschadigd zijn.

  Belangrijk:Micro- of nanosimkaarten die al uit de simkaarthouder zijn gedrukt, of simkaarten voor verbindingen volgens de mobiele netwerkstandaard UMTS/HSPA (3G) kunnen niet worden gebruikt. Simkaarthouders kunnen klem gaan zitten en de simkaartsleuf beschadigen.

  • Als het niet de simkaart is die je hebt ontvangen van je LTE-provider, of als de contactpunten op de simkaart zijn beschadigd, neem dan contact op met je LTE-provider.
  • Als het de minisimkaart is die je hebt ontvangen van je LTE-provider en de contactpunten erop zijn onbeschadigd:
  1. Neem de FRITZ!Box zo in de hand dat de onderkant van het apparaat naar je toe is gericht en je de aanduiding "SIM-Card" bij de simkaartsleuf kunt lezen.
  2. Plaats de simkaart in de simkaartsleuf met de schuine hoek naar links en de contactpunten naar beneden (zie afb.).
  3. Schuif de simkaart voorzichtig in de simkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.

   Afb.: Simkaart plaatsen

   • De simkaart steekt enkele milimeters uit de simkaartsleuf.

4 Simkaart activeren voor gebruik met het LTE-netwerk

De volgende stap is alleen noodzakelijk als de FRITZ!Box de foutmelding "No LTE network was found within range" of "Could not establish LTE connection. Reason: [...]" weergeeft, hoewel er in de FRITZ!Box LTE-netwerken binnen het bereik worden weergegeven onder "Internet > LTE information > Network List":

 1. Laat je LTE-provider de simkaart activeren voor gebruik met het LTE-netwerk.

5 Roaming inschakelen

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je LTE-provider op de locatie van de FRITZ!Box het netwerk van een andere LTE-provider gebruikt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Schakel de optie "Permit roaming" in. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.

  LET OP!Het inschakelen van roaming kan leiden tot extra kosten. Informatie over roaming en de mogelijke kosten krijg je van je LTE-provider.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

6 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente LTE-techniek die wordt gebruikt in de radiocellen van LTE-providers.

7 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de LTE-antennes:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu wordt de huidige signaalsterkte van de antennes weergegeven via de leds van de FRITZ!Box (in vijf niveaus) en in de gebruikersinterface.
 5. Kies voor de FRITZ!Box een plaats waar de signaalsterkte zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de LTE-cel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de LTE-cel is gericht.

   Belangrijk:Als je de FRITZ!Box op een zolder of vensterbank plaatst, let dan op dat de toegestane bedrijfstemperatuur van 0° tot 40° Celsius niet wordt overschreden.

  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.

8 FRITZ!Box niet geschikt voor LTE-buitengebied

Als je de FRITZ!Box gebruikt in het randgebied (buitengebied) van het LTE-dekkingsgebied van je LTE-provider, dan zijn de geïntegreerde LTE-antennes mogelijk niet voldoende voor een LTE-verbinding. Een oplossing door de FRITZ!Box is daarom niet mogelijk.

Opmerking:Er zijn FRITZ!Box-modellen waaraan de externe antennes (bijvoorbeeld voor balkon of dak) kunnen worden aangesloten. Deze modellen zijn geschikt voor gebruik in het buitengebied. Informatie over deze modellen ontvang je van ons verkoopteam. Of de locatie van de FRITZ!Box tot het binnen- of buitengebied van het LTE-dekkingsgebied behoort, kun je bij je LTE-provider navragen.