FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Box-netwerken configureren

Door middel van VPN (Virtual Private Network) kun je twee FRITZ!Box-netwerken op verschillende locaties met elkaar verbinden. Hierbij wordt een veilig versleutelde "data tunnel" tot stand gebracht via internet. Door deze tunnel is directe IP-toegang tot de apparaten in het andere netwerk mogelijk en kunnen alle IP-gebaseerde services, zoals e-mailservers, databanken en bestandsservers, zonder beperkingen worden gebruikt.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

In deze handleiding laten we zien hoe je de twee FRITZ!Box-netwerken "FRITZ!Box A" en "FRITZ!Box B" met elkaar verbindt. Wanneer je de verbinding configureert, vervang je de waarden van dit voorbeeld door de werkelijke waarden.

 • MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box A:
  pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net
 • IP-netwerk van FRITZ!Box A:
  192.168.10.0 (subnetmasker: 255.255.255.0)
 • MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box B:
  kw23qbmnj31x5aw75.myfritz.net
 • IP-netwerk van FRITZ!Box B:
  192.168.20.0 (subnetmasker: 255.255.255.0)
 • VPN-wachtwoord (pre-shared key):
  secret

Voorwaarden / Beperkingen

 • Ten minste een van de twee FRITZ!Boxen moet een publiek IPv4-adres van de internetprovider verkrijgen.

  Belangrijk:Als beide FRITZ!Boxen gebruikmaken van een internettoegang met DS-Lite, is geen VPN-verbinding mogelijk tussen deze FRITZ!Boxen. Als DS-Lite actief is, wordt de status "IPv4 over DS Lite" weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op de pagina "Overview" onder "Connections".

 • Op FRITZ!Box B moet FRITZ!OS 6.20 of nieuwer zijn geïnstalleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box A configureren

 1. Klik op "Internet" in de gebruikersinterface van FRITZ!Box A.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Add a VPN connection".
 5. Klik op "Connect your home network with another FRITZ!Box network (LAN-LAN linkup)" en vervolgens op "Next".
 6. Voer in het veld "VPN password (pre-shared key)" het vereiste wachtwoord in voor de VPN-verbinding (secret).

  Belangrijk: Voor een optimale beveiliging moet het VPN-wachtwoord minimaal 16 tekens lang zijn. Gebruik cijfers en letters en een combinatie van hoofdletters en kleine letters.

 7. Voer in het veld "Web address" de MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box B (kw23qbmnj31x5aw75.myfritz.net) in.
 8. Voer in het veld "Remote network" het IP-netwerk in van FRITZ!Box B (192.168.20.0) in.
 9. In het veld "Subnet mask" voer je het subnetmasker in dat overeenkomt met het IP-netwerk van FRITZ!Box B (255.255.255.0).
 10. Als FRITZ!Box B een publiek IPv4-adres heeft en de VPN-verbinding gehandhaafd moet blijven, schakel je de optie "Hold VPN connection permanently" in.
 11. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box B configureren

 1. Klik op "Internet" in de gebruikersinterface van FRITZ!Box B.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Add a VPN connection".
 5. Klik op "Connect your home network with another FRITZ!Box network (LAN-LAN linkup)" en vervolgens op "Next".
 6. Voer in het veld "VPN password (pre-shared key)" het vereiste wachtwoord in voor de VPN-verbinding (secret).

  Belangrijk: Voor een optimale beveiliging moet het VPN-wachtwoord minimaal 16 tekens lang zijn. Gebruik cijfers en letters en een combinatie van hoofdletters en kleine letters.

 7. Voer in het veld "Web address" de MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box A (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net) in.
 8. Voer in het veld "Remote network" het IP-netwerk in van FRITZ!Box A (192.168.10.0) in.
 9. In het veld "Subnet mask" voer je het subnetmasker in dat overeenkomt met het IP-netwerk van FRITZ!Box A (255.255.255.0).
 10. Als FRITZ!Box A een publiek IPv4-adres heeft en de VPN-verbinding gehandhaafd moet blijven, schakel je de optie "Hold VPN connection permanently" in.
 11. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 VPN-verbinding tot stand brengen

Als je de optie "Hold VPN connection permanently" in de FRITZ!Boxen hebt ingeschakeld blijft de VPN-verbinding gehandhaafd.

Als de optie "Hold VPN connection permanently" niet is ingeschakeld, wordt de VPN-verbinding automatisch tot stand gebracht als vanuit het ene netwerk toegang wordt verschaft tot het andere netwerk. De verbinding wordt weer verbroken wanneer deze gedurende een uur niet actief is.

Opmerking:Actieve VPN-verbindingen worden weergegeven in de gebruikersinterface van beide FRITZ!Boxen onder "Internet > Permit Access > VPN".