FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Apple iPhone, iPad of iPod touch gebruiken in het FRITZ!Box-thuisnetwerk

Je kunt een Apple iPhone, iPad of iPod touch gemakkelijk verbinden met het draadloze netwerk (WiFi) van je FRITZ!Box. Je kunt het iOS-apparaat dan gebruiken voor toegang tot internet, om te bellen via de FRITZ!Box of als afspeelapparaat voor video, muziek en afbeeldingsbestanden in het FRITZ!Box-thuisnetwerk.

Opmerking:Als voorbeeld gebruiken we hier een iPhone 5 met iOS 9 om te tonen hoe je een Apple iPhone, iPad of iPod touch verbindt met de FRITZ!Box.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Voorbereidingen

Naam van draadloos netwerk (SSID) wijzigen

De volgende stap is alleen vereist als de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box speciale tekens of letters met trema's of accenten bevat:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Radio Network" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Voer een naam naar keuze in bij "Name of the wireless radio network (SSID)". De naam mag geen speciale tekens bevatten.

  Belangrijk:Niet alle draadloze apparaten ondersteunen alle speciale tekens. Gebruik daarom alleen Latijnse standaardletters (dus niet ä, ë, ö, ü, á, é, í, enz.) en cijfers in de naam van het draadloze netwerk.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

DHCP-server van FRITZ!Box inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box geconfigureerd als DHCP-server. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, configureer je de volgende instellingen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Network" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses".
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen wordt voor de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) gebruikt en worden IP-adressen toegewezen tussen xxx.20 en xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 iOS-apparaat verbinden met FRITZ!Box

 1. Tik op "Settings" op het startscherm.
 2. Tik op "Wi-Fi" in het menu "Settings".
 3. Als draadloos LAN is uitgeschakeld, tik je op het symbool "On / Off".
 4. Tik onder "Choose a network..." op de naam van het draadloze netwerk van de FRITZ!Box (SSID) (zie fig.).

  Opmerking:Als je de naam van het draadloze netwerk (SSID) en de netwerksleutel voor je FRITZ!Box niet kent, moet je de draadloze instellingen van je FRITZ!Box bepalen.

  Fig.: Draadloos netwerk van FRITZ!Box selecteren

 5. Voer in het veld "Password" de netwerksleutel van de FRITZ!Box in en tik op "Join".

Het iOS-apparaat is verbonden met internet via de FRITZ!Box. Met de juiste apps kan het apparaat bestanden afspelen van mediaservers in het FRITZ!Box-thuisnetwerk.

3 iOS-apparaat gebruiken met FRITZ!Box

Bellen met FRITZ!Box

De volgende stappen zijn alleen vereist als je je iOS-apparaat thuis wilt gebruiken om via FRITZ!Box te bellen:

Toegang tot de FRITZ!Box via internet

De volgende stap is alleen vereist als je veilige internettoegang tot de gebruikersinterface van je FRITZ!Box wilt of als je de smart apparaten in je thuisnetwerk via internet wilt beheren wanneer je niet thuis bent:

VPN-verbinding met FRITZ!Box instellen

De volgende stap is alleen vereist als je VPN (Virtual Private Network) wilt gebruiken voor een veilig versleutelde netwerkverbinding met je FRITZ!Box en de netwerkapparaten of services in het thuisnetwerk via de internetverbinding van je iOS-apparaat:

Opmerking:Wanneer een VPN-verbinding actief is, worden alle internetquery's gerouteerd via de FRITZ!Box. Zelfs wanneer je gebruikmaakt van publieke draadloze hotspots met je iOS-apparaat, heb je dan toegang tot alle webservices (zoals e-mail, internetbankieren) zonder je zorgen te maken over meeluisteren of onbevoegde wijzigingen door derden.