FRITZ!Box 6820 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6820 LTE Service

Doorvoercapaciteit van mobielenetwerk is te laag

De FRITZ!Box geeft snelheid van de mobielenetwerkverbinding weer in de gebruikersinterface onder "Internet > LTE Information > Mobile Communications" op de regel "Throughput". Volgens deze gegevens is de doorvoercapaciteit aanzienlijk lager dan de snelheid zoals vastgelegd in de serviceovereenkomst met de mobielenetwerkprovider.

Oorzaak

 • De doorvoercapaciteit van de mobielenetwerkverbinding hangt o.a. af van factoren zoals de afstand tot het basisstation voor mobiele communicatie en het afschermingseffect van de muren van je eigen woning, van nabijgelegen woningen en van bomen. Storm en andere gebruikers binnen dezelfde radiocel kunnen ook leiden tot een lagere doorvoercapaciteit.

  Belangrijk:In veel gevallen is het niet mogelijk de volledige doorvoercapaciteit te bereiken, die is vastgelegd in de serviceovereenkomst met je mobielenetwerkprovider. Daarom zeggen providers van mobiele netwerken dat ze snelheden aanbieden tot een bepaalde waarde ("tot").

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Andere modemversie gebruiken

De softwareversie voor de geïntegreerde modem voor het mobiele netwerk van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS steeds verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale mobielenetwerkverbindingen tot stand te brengen. In sommige gevallen kan het toch voorkomen dat de FRITZ!Box met bepaalde versies een hogere doorvoercapaciteit kan bereiken. Test daarom de recente en de vorige modemversie:

Recente FRITZ!OS gebruiken

De modemversie maakt deel uit van de FRITZ!OS. Controleer of de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS en dus ook de recente modemversie gebruikt:

Vorige modemversie gebruiken

Als het probleem zich voordoet met de meest recente modemversie (bijvoorbeeld na een FRITZ!OS-update), test dan de modemversie van het vorige FRITZ!OS:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Schakel de optie "Use previous software version for the integrated mobile communications modem" in.
 5. Klik op "Apply setting" om de instellingen op te slaan.

De vorige modemversie wordt nu ingeschakeld en de modem wordt opnieuw geïnitialiseerd. Vervolgens probeert de FRITZ!Box opnieuw een mobielenetwerkverbinding tot stand te brengen.

2 Type mobiele communicatie selecteren

Afhankelijk van je mobielenetwerkprovider en je serviceovereenkomst kan het op verschillende locaties met meerdere radiocellen noodzakelijk zijn om het gewenste type mobiele communicatie handmatig in de FRITZ!Box te configureren:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Type of mobile communication" de optie "LTE only".
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de mobielenetwerkverbinding nu niet meer tot stand wordt gebracht, test je de instelling "UMTS only" en vervolgens "GSM only".
 6. Gebruik het type mobiele communicatie waarmee de FRITZ!Box de hoogste doorvoercapaciteit bereikt.

3 LTE-frequentieband selecteren

Op locaties waar verschillende LTE-frequentiebanden beschikbaar zijn kun je de doorvoercapaciteit van de verbinding met het mobielenetwerk mogelijk vergroten door een bepaalde frequentieband te selecteren:

Opmerking:In Duitsland worden de frequentiebanden 2,6 GHz, 1,8 GHz en 800 MHz gebruikt. Niet alle frequentiebanden zijn beschikbaar op elke locatie en niet elke LTE-provider ondersteunt alle frequentiebanden.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "LTE frequency band" de optie "Only 2.6 GHz / band 7".
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de FRITZ!Box een mobielenetwerkverbinding kan maken met de geselecteerde frequentieband:
  1. Klik op "Internet" en vervolgens op "LTE Information".
  2. Klik op het tabblad "Mobile Communications".
  3. Controleer welke snelheid wordt weergegeven op de regel "Throughput".
 6. Herhaal de stappen 2 - 5 met de frequentiebanden "Only 1.8 GHz / band 3" en "Only 800 MHz / band 20", en gebruik de frequentieband waarmee de FRITZ!Box de hoogste doorvoercapaciteit kan bereiken.

4 FRITZ!Box optimaal positioneren

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de mobiele netwerkantennes:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu geeft de FRITZ!Box de signaalsterkte van de beide antennes weer.

   Opmerking:Als de richthulp actief is, geven de leds van de FRITZ!Box de huidige signaalsterkte op vijf niveaus weer. Daardoor kun je de FRITZ!Box ook optimaal plaatsen zonder de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 5. Kies een plaats voor de FRITZ!Box waarop de weergegeven waarde zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de radiocel is gericht.
  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, dus niet direct achter of onder een obstakel (bijvoorbeeld kast, verwarming).

5 Contact opnemen met provider

Je mobielenetwerkprovider heeft de mobielenetwerkverbinding mogelijk afgeknepen als je een bepaald datalimiet hebt overschreden, of er is een storing bij je provider.

 • Neem contact op met je mobielenetwerkprovider om de mobielenetwerkverbinding te laten controleren.